Forslag - Opsætning af blinkende trafiklamper i Helsinge bymidte ved de to fodgængefelter som krydser Rådhusvej (ved Helsinge station), og det ene fodgængerfelt som krydser Gadekærvej (nær Nygade/Helsinge station).

Forslag indsendt af Dina Thestrup og Søren Thestrup.

Der kan stemmes på forslaget til 15. juni 2023.

Forslag

Om opsætning af blinkende trafiklamper i Helsinge bymidte ved de to fodgængefelter som krydser Rådhusvej (ved Helsinge station), og det ene fodgængerfelt som krydser Gadekærvej (nær Nygade/Helsinge station).

 Begrundelse

De tre fodgængerfelter bruges flittigt af fodgængere til/fra stationen, ligesom fodgængere til/fra gågadens butikker. Endeligt, så benyttes de af fodgængere til/fra Helsinge Realskole (Nygade) og til/fra Gymnasiet.

Men som de er indrettet nu, er de ikke gode nok til at advare bilisterne om at der er fodgængerfelt, og at der skal standses, jf. færdselslovens § 27, stk. 7, for fodgængere. Biler og busser kører derfor alt for hurtigt, og de holder næsten aldrig tilbage for fodgængere ved fodgængerfelterne. Dette medfører, at vi fodgængere må springe for livet, eller vente med at gå over, til alle biler og busser er passeret henover fodgængerfeltet. Det er ganske spejlvendt færdselslovens krav, og vi må som de bløde trafikanter vi er, holde os tilbage indtil alle biler og busser er passeret forbi. Min far og jeg, har flere gange befundet os ude i forgængerfeltet, og så må vi pludselig springe for livet, fordi biler kører over imens vi befinder os i forgængerfeltet. Især børn og ældre borgere er dårligt beskyttede med de nuværende fodgængerfelters udførelse. Måske var de fine nok i 1970’erne, da trafikken var let, men i 2022 er det farligt, at vove sig ud på et af disse fodgængerfelter.

Økonomi

Jeg tænker, at udgiften må være relativt beskeden sat i forhold til kommunens (vedligeholdelses)budget.

Håber er, at der opsættes blinkende gule lamper ved de tre fodgængerfelter – og måske et advarselsskilt længere oppe af Rådhusvej om, at der kommer krydsende fodgængere (til de bilister som på Rådhusvej kører i retning stationen).

 

Med venlig hilsen

 Dina (datter) og Søren (far) Thestrup

Stem på forslaget.

For at stemme skal du være borger i Gribskov Kommune. Du kan kun stemme en gang.

ddmmåå

Når du stemmer på et forslag, registrerer Gribskov Kommune din stemme, dit navn, adresse, email og fødselsdato, og behandler dermed personoplysninger om dig. Når vi behandler personoplysninger om dig, er vi forpligtet til at give dig en række informationer. Dem kan du læse mere behandling af personoplysninger her. Formålet med at behandle oplysningerne er, at kunne sikre, at betingelserne og proceduren for ordningen overholdes samt give mulighed for at evaluere ordningen. Oplysningerne bliver gemt i 1 år.

Felter med (*) skal udfyldes

Antal stemmer for dette forslag:

254