God adfærd i Gribskov Kommune

Når du er ansat i Gribskov kommune, er det vigtigt, at du er bevidst om hvornår og hvordan, du agerer som ansat og privatperson.

Når du er ansat i Gribskov Kommune...

Som medarbejder i Gribskov Kommune udfører du mange opgaver, som har stor betydning for borgerne. Det er vigtigt for omgivelserne, at de kan stole på,

 • at du også i fritiden fremstår som troværdig og kvalificeret til at varetage dine opgaver, når du er på arbejde,
 • at borgerne oplever, at de kan være trygge og omfattet af din tavshedspligt, når de henvender sig til dig,
 • at dine beslutninger og service ikke påvirkes af gaver eller andet personligt udbytte.

I din arbejdsdag opstår mange situationer, hvor det er vigtigt at vide, hvordan du skal handle både som medarbejder og som privatperson. Nogle situationer kan bringes op i medierne, og her er det vigtigt, at der ikke kan rejses tvivl om din adfærd som medarbejder.

For at beskytte dig som medarbejder mod at bringe dig selv i situationer, der kan rejse tvivl om din troværdighed, har Gribskov Kommune udarbejdet 3 vejledninger. Her finder du klar information om, hvordan du skal handle i forskellige situationer.

I forbindelse med din ansættelse, skal din leder informere dig om de 3 vejledninger, og de lægges i din elektroniske personalesag som sikkerhed for, at du har fået en grundlæggende viden til at kunne handle på en god og ansvarlig måde.

Decorum

Læs vejledningen om decorum (PDF)

Krav til din adfærd i det offentlige rum, når du er ansat i Gribskov Kommune - også når du har fri. Du har et ansvar for, at din adfærd i arbejdstiden eller fritiden ikke svækker tilliden til dig.

 • Giver ytringsfriheden dig ret til at udtale dig om din arbejdsplads?
 • Har du tavshedspligt, hvis du fortæller om en borger, selvom du ikke nævner navnet?
 • Hvorfor er der krav om værdighed i forbindelse med din ansættelse i Gribskov Kommune?
 • Kan din adfærd i fritiden være uforenelig med at være ansat i Gribskov Kommune?

Facebook og sociale medier

Læs vejledningen om sociale medier (PDF)

Gode råd til dig som bruger Facebook og andre sociale medier. Det kræver omtanke at undgå situationer, hvor du glemmer at respektere og beskytte andres ret til privatliv.

 • Hvilken lovgivning gælder, når du deler dine oplevelser og billeder med dine venner på Facebook?
 • Hvilke oplysninger om din arbejdsplads, kolleger eller borgere må du videregive?
 • Kan det få konsekvenser for din ansættelse, hvis du skriver om din leder, kolleger eller borgerne på Facebook?

Gaver og repræsentation

Læs vejledningen om gaver (PDF)

Retningslinjer for hvad du må modtage i forbindelse med dit arbejde. Som udgangspunkt skal du sige nej tak, fordi ingen skal kunne rejse tvivl om din faglighed og upartiskhed, når du udfører dine opgaver og træffer afgørelser. Der er også nogle situationer, hvor du roligt kan sige ja tak. Men der er alligevel situationer, hvor du kan blive i tvivl.

 • Må du modtage gaver fra en leverandør eller en borger?
 • Må du modtage gaver til jul, jubilæum, afsked og fødselsdage?
 • Må du deltage i en temadag med fagligt indhold, hvor du også tilbydes indbygget wellnesophold eller en middag på en restaurant.

Som ny medarbejder i Gribskov Kommune, vil du blive introduceret til "God adfærd i Gribskov Kommune" som en del af din introduktionsplan. Derudover vil emnet kunne tages op i andre relevante sammenhænge.

Samtidig med at du som ny medarbejder bliver introduceret til "God adfærd i Gribskov Kommune", vil du blive bekendtgjort med eventuelle særlige forhold, man som medarbejder skal være opmærksom på i forhold til det område, man bliver ansat på. Eksempelvis vil man på dagtilbudsområdet få særlig introduktion til "sikkerhed og instrukser på legepladsen og på udflugter".