Center for Sundhed og Omsorg

Organisationsdiagram og beskrivelse

Primære fagudvalg: Ældre, Social og Sundhed og Børn, Idræt og Familie

Centerchef - Sundhed og Ældre: Mette Bierbaum

Email: mebie@gribskov.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.

Sekretariat

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Gitte Caspersen

Kvalitet, Udvikling og Kontraktstyring

Fagområdets ledelse og opgaver

Teamleder: Charlotte Milton

Opgaver

 • Vi følger op på kvaliteten (kvalitetsopfølgning) i den service der leveres til borgerne. Eks. hjemmehjælp og praktisk hjælp
 • Vi understøtter samarbejdet i Centeret i forhold til leverandører som for eksempel driftmøder og strategimøder samt samspil om projekter
 • Vi styrer implementeringen af 'Sundhedsaftale 3', som skal sikre et godt samarbejde mellem kommunen og regionen
 • Vi er med i tværsektorielle samarbejder mellem kommune, region og praktiserende læger - blandt andet udviklingsprojekter
 • Vi betjener Kommunalt Lægeligt Udvalg
 • Vi står for en række initiativer og projekter med velfærdsteknologi
 • Vi arbejder med patientsikkerhed
 • Vi understøtter kommunens leverandører på social- og sundhedsområdet med for eksempel undervisning og nye tilbud

Helhedsplejen

Fagområdets ledelse og opgaver

Virksomhedsleder: Ingrid Potts

Distriktsleder: Agnethe Søgaard (Distrikt Midt og Akut-funktion)

Distriktsleder: Kataryna A. Darling (Distrikt Syd)

Distriktsleder: Camilla Woller-Nielsen (Distrikt Nord)

PlejeGribskov

Fagområdets ledelse og opgaver

Virksomhedsleder: Charlotte Milton

Centerleder: Bettina Bach Offendal (Trongården)

Centerleder: Camilla Köcher Strøyberg (Trongården)

Centerleder: Heidi Mørck Fischer (Helsingegården)

Centerleder: Heidi Schwaner Christiansen (Helsingegården og Gribskov Rehabilitering)

Centerleder: Lis A Sørensen (Seniorcenter)

Centerleder: Heide L. Jørgensen (Tværgående funktioner, mad og måltider og intern service)

Sygeplejefaglig leder: Lotte Gille (Tværgående funktioner)

Opgaver

 • Plejecenter Trongården
 • Plejecenter Helsingegården
 • MadogMåltid
 • Intern service

Læs mere om PlejeGribskov