Kompetenceblomst om ledelse

Kompetenceblomst: roller og ansvar i midten af blomsten, politisk tæft, resultatledelse, kommunikation, strategisk ledelse og rationel ledelse som blade i blomsten

I Gribskov Kommune har vi en række kompetencer som vi forventer at alle vores ledere besidder.

Kompetencerne bliver blandt andet brugt som en del af vores Lederudviklingsamtaler.

Relationel ledelse

- at kunne skabe rum for værdibaseret ledelse, med udgangspunkt i den anerkendende tilgang og mestre både at kunne gå foran og holde sig i baggrunden. Sikre god personaleledelse og at arbejdsgiveransvaret efterleves.

Strategisk ledelse

- at alle ledelseslag løbende kan udvikle og implementere strategi i samspil med politikere, organisationen og andre interessenter. Fokus på at tænke nye veje i løsningen af kerneopgaven og at have et visionært udsyn.

Politiske tæft

- at kunne arbejde konstruktivt med et politisk system, med respekt for demokratiets regler. Fokus på at balancere mellem politik, faglighed og kerneopgaver.

Resultatledelse

- at kunne understøtte resultatskabelse i organisationen med fokus på mål og effekter, herunder systematisk opfølgning og prioritering.

Kommunikation

- at kunne rammesætte arbejdet og oversætte beslutninger i en politisk styret organisation til ledere, medarbejdere og borgere.