Ledelse

Vi har forskellige trædesten i arbejdet med ledelse i Gribskov kommune

Leder- og ledelsesudvikling

  • Ledelsesgrundlag (PDF)
  • Kompetenceblomst
  • Tværkommunal uddannelse i ledelse på diplomniveau
  • Introduktionsforløb for nye ledere tilpasset den enkelte leders baggrund
  • Tværgående ledernetværk

Det daglige ledelsesarbejde

  • Understøttelse af den enkelte leder udfra et HR-forretningsdrevet perspektiv ved fast partnerskab i HR.

Se hvem der er ledere i organisationen