Kommunen som arbejdsplads

Vi håber, du har lyst til at høre mere om, hvordan vi arbejder med ledelse, vores værdier i organisationen og andre forhold, der påvirker dagligdagen som ansat i Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune arbejder som organisation borgerorienteret, strategisk orienteret og koncernorienteret.

På børne- og skoleområdet arbejder vi i disse år tæt sammen med Trygfondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet om at bringe den nyeste forskning ind i vores arbejde.

Super-helte i børnehaven

Pædagogerne fra Børnehuset Bakketoppen har sammen med deres kollegaer fra PPR deltaget i et projekt faciliteret af Rambøll og Ministrereiet for børn, undervisning og ligestilling om sampraksis.

Projektet gik ud på, at de involverede fagligheder - pædagoger, psykolog, logopæd og ergo-fys - i fællesskab skulle planlægge et forløb hvor de løbende udførte og evaluerede et projekt med børnene. Gevinsten er et større fagligt fællesskab, kendskab til hinandens kompetencer og et tættere samarbejde i hverdagen. 

Se videoen

Kompetenceudvikling

Gribskov Kommune har fokus på kompetenceudvikling af meddarbejderne ansat i Gribskov Kommune. Det er vigtigt, at medarbejderne er i stand til at løse de fortsat mere komplekse opgaver, der løses i en kommune.

Udvikling af medarbejdere

I Gribskov Kommune har vi en målsætning om, i takt med samfundsudviklingen, altid at levere den rette kvalitet i vores velfærdsydelser og i højest mulige omfang inddrage borgeren, så der skabes sammenhængende og effektfulde løsninger for borgeren.

Et centralt element for at lykkes med den målsætning er en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes kompetencer, så de er opdaterede og baseret på den nyeste lovgivning og den mest aktuelle og bedste viden. Det gælder både de fagfaglige kompetencer og de mere generelle kompetencer til f.eks. tværgående samarbejde, inddragelse af borgere og andre faggrupper samt medvirken i læreprocesser og udviklingsopgaver. Ikke mindst er det en fælles opgave at have blik for hvad morgendagen bringer af nye krav til vores kompetencer. Vi har derfor en ambition om at være gode til læring, fordi det gør os bedre rustet til at håndtere fremtidens forandringer mere kvalificeret. 

Vi arbejder målrettet med kompetenceudviklingen i Gribskov Kommune. Det er blandt andet et mål, at alle medarbejdere har en opdateret kompetenceudviklingsplan.  Grundlaget for den værdiskabende kompetenceudvikling er et godt og støttende læringsmiljø for medarbejderne. Sidst men ikke mindst skal kompetenceudvikling være meningsfuld og koblet til den daglige praksis.

Arbejdsmiljø og trivsel

Vi er hinandens arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøstrategien

Vi arbejder med en dynamisk arbejdsmiljøstrategi, der løber over en 4-årig periode. Strategien afspejler og understøtter Gribskov Kommunes 6 bærende værdier for arbejdet mellem medarbejdere og ledere. De 6 værdier udtrykker, hvordan arbejdsmiljøet er og skal være i Gribskov Kommune.

6 værdier:

 • Åbenhed
 • Tillid
 • Respekt
 • Deltagelse
 • Fleksibilitet
 • Mod

Vision for arbejdsmiljøet

Visionen for arbejdsmiljøet er et langsigtede mål med arbejdsmiljøarbejdet.

Med kerneopgaven som omdrejningspunkt, vil vi have et optimalt arbejdsmiljø for ansatte, hvor arbejdsmiljø er en integreret del af Gribskov Kommune som dynamisk organisation.

Hvordan arbejder vi med arbejdsmiljø?

Vi arbejder vi løbende med en arbejdsmiljøstrategi, der består af 8 hovedemner. Med aktivitetsplaner som skabeloner for hvert emne, omsætter vi hvert segment af arbejdsmiljøstrategien i praksis. På den måde holder vi emnerne aktuelle og nærværende.

Ledelse

Vi har forskellige trædesten i arbejdet med ledelse i Gribskov kommune

Leder- og ledelsesudvikling

 • Ledelsesgrundlag (PDF)
 • Kompetenceblomst
 • Tværkommunal uddannelse i ledelse på diplomniveau
 • Introduktionsforløb for nye ledere tilpasset den enkelte leders baggrund
 • Tværgående ledernetværk

Det daglige ledelsesarbejde

 • Understøttelse af den enkelte leder udfra et HR-forretningsdrevet perspektiv ved fast partnerskab i HR.

Se hvem der er ledere i organisationen