Center for Sundhed og Omsorg

Palliativt Samarbejde

Byg bro projektet

Palliativt samarbejde mellem Gribskov Kommune, praktiserende læger og Nordsjællands Hospital har skabt en sammenhængende og helhedsorienteret tilgang til pleje og støtte for borgere i deres sidste livsfase. Dette samarbejde er et afgørende skridt mod at sikre, at alle borgere modtager en værdig og individuelt tilpasset pleje, uanset hvor de befinder sig i sundhedssystemet.

I Gribskov Kommune har projektet "Byg bro" skabt et integreret palliativt samarbejde mellem kommunen, praktiserende læger og Nordsjællands Hospital. Dette initiativ har resulteret i en helhedsorienteret tilgang til pleje og støtte for borgere i deres sidste livsfase, uanset om de befinder sig i hjemmet, hos praktiserende læger eller på hospitalet.

Fælles indsats

Et Tæt Samspil mellem Kommunen, Praktiserende Læger og Nordsjællands Hospital

Projektet "Byg bro" har styrket samarbejdet mellem praktiserende læger og kommunens medarbejdere. Dette indebærer en kontinuerlig udveksling af information, koordinering af plejeplaner og en fælles indsats for at sikre, at patienterne og deres pårørende er informeret og aktivt inddraget i beslutningsprocessen.

Inden for rammerne af "Byg bro" er der etableret specialiseret uddannelse inden for palliation for helhedsplejen. Medarbejderne arbejder i tæt sammen med de praktiserende læger for at tilbyde skræddersyet pleje og støtte til dem, der ønsker at tilbringe deres sidste tid derhjemme. Dette inkluderer smertelindring, psykosocial støtte og praktisk assistance til både patienter og pårørende.

Projektet "Byg bro" understøtter også en glidende overgang mellem hjemmet, praktiserende læger og Nordsjællands Hospital i tilfælde, hvor indlæggelse er nødvendig. Hospitalet har etableret palliative teams og koordinatorer, der samarbejder med kommunen og de praktiserende læger for at sikre en sammenhængende plejeoplevelse.

For at sikre kontinuerlig forbedring af palliativ pleje deltager praktiserende læger, plejepersonale og hospitalspersonale i fælles uddannelsesprogrammer under "Byg bro"-projektet. Disse programmer fremmer videndeling og opdatering om de nyeste evidensbaserede praksisser for at sikre en høj standard af pleje.