Nyt boligområde på Stubmarken 54 i Esbønderup

Et ca. 7,4 ha kommunalt-ejet areal på Stubmarken 54 i Esbønderup har i en årrække været udpeget til byudvikling. Nu kommer det i gang.

Udviklingsplan

Som led i forberedelserne til at udvikle byens nye boligområde er der udarbejdet en udviklingsplan som beskriver den overordnede vision, mål og planmæssige rammer for en bæredygtig og nytænkende ny bydel med særligt fokus på børnefamilier.

Se udviklingsplanen her

Udkast til planen har været i høring fra den 25.8 til den 8.9.2021. I den forbindelse er der også afholdt et borgermøde den 31.08.2021. Høringssvarene har givet input til planens endelige indhold.

  1. Særlige bemærkninger fra borgermødet og i høringssvarene handlede om:
    Byggeriets højde på 10 m og op til 3 etager. Høringsversionen omtalte mulighed for byggeri i op til 3 etager. Der menes " 2½"-etage, da de skrå højdeplan også reguleres (2 etager med udnyttet tagetage). I planmæssig sammenhæng beskrives dette ofte som 2½ etage, mens det i byggelovens forstand er 3 etager, da her rundes op til hele etager. I den endelige version er planen tilrettet, så det entydigt angiver mulighed for byggeri i op til 2½ etage. Desuden er den tilladte bygningshøjde i den nordligste boligklynge reduceret til er 8,5 m og 1½ etage, hvilket svarer til de tilladte bygningshøjder for boligerne på Stubmarken nord for arealet.
  2. Placering af nordligste parkeringsplads. I den endelige version er planen tilrettet, så det angives at parkering skal placeres med størst muligt hensyn til naboerne.
  3. Trafiksikkerhed ved tilslutning til Østvej. I den endelige version er planen tilrettet, så det mere tydeligt fremgår, at løsningen skal være trafiksikker. Den konkrete løsning vil blive udformet sammen med køber i forbindelse udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan.

Desuden blev der udtrykt ønske om etablering af senioregnede boliger i området samt styrkelse af byens offentlige trafikbetjening. Førstnævnte er mulig, men på grund af byens mange andre igangværende boligprojekter – fx ved det gamle sygehus, på Gydevej og snart også på det tidligere plejecenter Toftebo, fastholdes det at områdets primære målgruppe er børnefamilier.

Arealet er nu solgt

Kommunen er nu ved at udarbejde et nyt plangrundlag for området i overensstemmelse med udviklingsplanen sammen med køber.
En nærmere tidsplan for dette og offentlig høring af plangrundlag vil fremgå her på siden, når der er fastlagt tidsplan sammen med køber (forventeligt i løbet af 1. kvartal 2024).

   Kort over udviklingsområdet ved Stubmarken