Gilleleje Syd

Gilleleje Syd er byudviklingsarealer syd for Gilleleje By, der er inddelt i to delområder, Gilleleje Syd 1 og Gilleleje Syd 2, hvoraf Gilleleje Syd 2 udvikles først.

Gilleleje Syd 2 er på i alt ca. 12,6 ha, hvoraf ca. 7,9 ha er ejet af Gribskov Kommune. Resten af arealet er privat ejet.

Udviklingsplan

Der er i 2020 udarbejdet en udviklingsplan for det udbudte område, Udviklingsplan for del af Gilleje Syd - en ny bydel i naturen. Udviklingsplanen er udarbejdet af Team NORsjælland, der er et konsortium med deltagelse af 5E Byg A/S, Boligselskabet Sjælland, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S og Adserballe og Knudsen A/S. Gribskov Kommune tildelte Team NORsjælland forkøbsret til det udbudte areal.

Udviklingsplan for del af Gilleje Syd - en ny bydel i naturen er godkendt af Byrådet den 10.11.2020.

Se planen her (PDF)

Udviklingsplanen lægger den overordnede vision for området og angiver, hvilke principper, der skal være styrende for områdets udvikling. Den vestlige del af matr. nr. 4a Fjellenstrup By skal udvikles til boligområde med samlet ca. ca. 17.000 m2 boligareal, heraf op til 6.800 m2 almene boliger.

Salg af dele af Gilleleje Syd 2

Den kommunalt ejede ejendom (matr. 4a Fjellenstrup By, Gilleleje og matr. 4e Gilleleje By, Gilleleje) har været udbudt til salg. Strandhavehus III ApS vandt udbudet, og i sommeren/efteråret 2021 gået i gang med at udarbejde et skitseprojekt for området.

Foreløbig tidsplan for de kommunalt solgte ejendomme:

  • 3. kvartal 2021: Køber udarbejder skitseprojekt (i overensstemmelse med Udviklingsplanen)
  • 4. kvartal 2021: Politisk igangsættelse af lokalplanforslag
  • 1. kvartal 2022: Nyt plangrundlag med tilhørende offentlig høring
  • 2. kvartal 2022: Endelig vedtagelse af lokalplan

Kort over byudviklingsområder og zonestatus ved Gilleleje Syd