Kommune- og lokalplanlægning

Hvad er en lokalplan og hvordan søger man om en? Her på siden kan du finde overordnet information om lokalplaner, samt direkte links til Gribskov Kommunes Lokalplan- og Kommuneplanportal i den gule boks til højre.

Planhierarkiet

I Danmark forvaltes planlægningen i et planlægningshierarki. 

  1. Øverst finder vi landsplandirektiver udstykket af Staten, hvor man finder Fingerplanen gældende for Gribskov Kommune, som led i udviklingen af Hovedstadsregionen.
  2. Herunder finder man Regionale planer som for eksempel Råstofplaner.
  3. Herefter kommer Kommuneplanen. Kommuneplanen sætter rammerne for den overordnede planlægning, og sikrer hensyn på tværs af bl.a. kultur bevaring og naturbeskyttelse.
  4. Sidst inden en egentlig byggetilladelse, kommer lokalplanen. Lokalplanen sikrer at hensyn og krav i ovenstående planer indarbejdes og overholdes lokalt, samt udstykker rammerne omkring et nyt byggeri. Lokalplanernes formål er at fremtidssikre byggeriet, indarbejde byggeri i det nære miljø samt skabe rammerne for dialog.

Læs meget mere om lokalplaner og lokalplanpligten her

Ansøg om lokalplan

Om et byggeri kræver en lokalplan afhænger af forskellige faktorer så som eksisterende plangrundlag, typen og omfanget af byggeri samt placering og andre ting. På vores lokalplanportal finder du al relevant information om ansøgningsprocessen, men tag hellere fat i administrationen før end senere, da en tidlig dialog er med til at sikre en effektiv og smidig sagsbehandling. Via linket finder du også vores vejledning til bygherre og rådgivere samt selve ansøgningsskemaet.

Læs meget mere om ansøgning af lokalplaner her

 

 

Her kan du se de tidligere kommuneplaner for Gribskov Kommune og for de to gamle kommuner i Gribskov Kommune, Græsted-Gilleleje kommune og Helsinge kommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Se planen på plandata.dk

Planen var gældende indtil den 06.06.2021, da Kommuneplan 2021-33 for Gribskov Kommune blev offentliggjort den 07.06.2021.

Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune

Se planen på plandata.dk

Planen var gældende indtil den 16.12.2013 hvor Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune blev endeligt vedtaget.

Kommuneplan 2005-17 Græsted-Gilleleje Kommune:

Kommuneplan 2005-17 Helsinge Kommune:

Planerne var gældende indtil den 14.09.2009 hvor Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune blev endeligt vedtaget.