Millioner frigivet til forbedringer på skoler og i dagtilbud

Publiceret 05-07-2024

Adskillige millioner kroner er i øjeblikket afsat til udvidelser og vedligehold på skole- og børneområdet i Gribskov Kommune. Arbejderne er planlagt i 2024 og 2025.

Byrådet gav på byrådsmødet 25. juni grønt lys for den seneste i rækken af bygge- og vedligeholdelsesopgaver på skole- og dagtilbudsområdet: Bjørnehøjskolen skal blandt andet have repareret cykelskure, anlagt fliser og etableret toiletter med udendørs adgang. Arbejder som samlet løber op i 2,7 mio. kroner.

I april besluttede Udvalget for Skole, Børn og Familie at sætte ca. 2,6 mio. kroner af til en ny pavillon til Tingbakkens Børnehus, som har to afdelinger i hhv. Esrum og Esbønderup. Distriktet har oplevet en tilflytning af flere små børn – og nu kan afdelingen i Esbønderup snart ikke længere tilbyde plads til alle børn. Derfor har administrationen anbefalet, at der bliver lavet en løsning med en tilbygning, som kan huse 15 ekstra børn. Idéen er samtidig, at den etableres på en måde, så den er flytbar og derved kan bruges fleksibelt, hvis der skulle opstå nye forskydninger i antallet af børn i distriktet.

Trine Egetved, formand for Udvalget for Skole, Børn og Familie, siger:

”Det er lidt usædvanligt, at vi har så mange sager med frigivelse af penge til byggeri og vedligeholdelse på vores område i øjeblikket, og det er rigtig dejligt, at vi nu snart kan få de planlagte tiltag ført ud i livet. De fysiske rammer er vigtige for at understøtte institutionernes arbejde med at skabe en god dag for kommunens børn, og så er det også på tide, at vi får repareret på nogle af de legepladser, der trænger.”

Foruden arbejderne på Bjørnehøjskolen og Tingbakkens Børnehus er der afsat 2 mio. kroner til diverse nødvendige reparationer og vedligeholdelse på skolernes og dagtilbuddenes legepladser. Det kan f.eks. være en gynge, der er gået i stykker, en vippe, der er knækket eller et slidunderlag, der skal repareres. Her er næste skridt, at de enkelte opgaver skal prioriteres og arbejdet planlægges.

Af andre arbejder kan nævnes den nye specialskoleafdeling ”Horisonten” på Gribskolen, afd. Tingbakken, som har fået afsat penge til at klargøre lokaler. Det arbejde er i fuld gang, så man er klar til at huse nye elever fra august. Endelig har Skt. Helene skoles afdeling i Tisvilde fået et mindre beløb, også til klargøring af lokaler som et led i omdannelsen af specialskoleområdet.

Næstformand i Udvalget for Skole, Børn og Familie, Tue Villebro, udtaler:

”De mange opgaver med byggeri og vedligeholdelse handler om, at vi har haft et efterslæb. Dvs. at vi har haft projekter, som vi politisk har ønsket og besluttet, men rammerne for, hvornår og hvordan midler kan bruges, skulle først være på plads. Det er dejligt, at vi begynder at kunne se, at de penge kommer ud at arbejde og giver de løft rundt omkring, som vi har ønsket.”

Alle de beskrevne, planlagte opgaver bliver udført i 2024 eller 2025.