Borgmestre efterlyser svar om gassens fremtid

Publiceret 02-07-2024

Giv os redskaberne til at få gassen ud af vores rumopvarmning, lyder ønsket fra 13 borgmestre, der har sendt et opråb til ministeren.

Borgmester i Gribskov Kommune, Bent Hansen, er medunderskriver på et brev til klima-, energi og forskningsminister Lars Aagaard.

I brevet efterlyser 13 borgmestre en klar udmelding fra staten om udfasningen af gas til rumopvarmning. Kommunerne har arbejdet hårdt med at levere på de klimamålsætninger, som bl.a. indgår i kommunernes DK2020-klimaplaner. Og i det arbejde er udfasningen af gas afgørende.

De 13 borgmestre kigger i brevet 10 år frem i tiden og vurderer, at tiden er ved at være knap, hvis udfasningen skal være realistisk i 2035.

Konkret foreslår de, at kommunerne får hjemmel til at planlægge nedlukningen af gasdistributionssektoren og til at varsle gaskunder i lokalområder om den konkrete tidsplan for nedlukning.

Derudover foreslår borgmestrene, at der tages hensyn til mennesker, der kan blive ramt økonomisk af gasnedlukningen.

Du kan læse brevet i sin helhed her.