Puljen for frivilligt socialt arbejde er åben for ansøgninger

Publiceret 11-03-2024

Puljen har til formål at understøtte frivillige sociale aktiviteter.

Gribskov Kommunes pulje til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) er nu åben for første ansøgningsrunde i 2024.

Puljen har til formål at understøtte frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for mennesker i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte i Gribskov Kommune.

Der kan søges til drift og udvikling af aktiviteter ved foreninger, organisationer og grupper, som i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljens formål. Puljen kan søges til både drift af eksisterende aktiviteter og igangsættelse af nye aktiviteter. Foreninger, organisationer og netværk, der gør en frivillig social indsats, kan søge puljen.

Der lægges i tildelingen af midlerne vægt på:

  • at aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
  • at indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie.
  • at den frivillige indsats er en væsentlig del af virket.
  • at aktiviteten er lokalt forankret.
  • at foreningen eller den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud.
  • at der så vidt muligt samarbejdes med andre relevante aktører

Herudover kigges der på, hvilke andre tilskudsmuligheder ansøgeren har.

Læs mere om puljen og se retningslinjer og ansøg på:

www.aktivgribskov.dk/for-foreninger/tilskud/

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er 1. maj 2024. Ansøgningerne behandles af Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse på baggrund af puljens kriterier. Der sendes svar på ansøgningen i juni.

Kan I ikke nå at ansøge i denne runde, har anden ansøgningsrunde frist d. 1. november 2024.