Tæt samarbejde om arbejdsmiljøet i Helhedsplejen i Gribskov Kommune

Publiceret 14-05-2024

Lokalpressen har tegnet et misvisende billede af arbejdsmiljøet og håndteringen af udfordringer i Helhedsplejen i Gribskov Kommune. Nu manes der til ro – og arbejdsro.

Der har været udfordringer i Helhedsplejen i Helsinge, som har handlet om arbejdsmiljøet. Det er en situation, som der er blevet arbejdet på gennem længere tid i et konstruktivt samarbejde med FOA.

”Vi ser på dette med stor alvor, og vi arbejder sammen på tværs for at løse det. Det er ærgerligt at se, hvordan der i pressen males et billede, som vi slet ikke kan genkende”, siger formand i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed Helle Lund og fortsætter: ”Alt andet lige skaber det utryghed og usikkerhed i forhold til det arbejde, som der er arbejdet på i dialog med FOA”.

Der er igangsat en proces med henblik på at afklare situationen og få sat fokus på det gode arbejdsmiljø. Her har den løbende dialog med FOA været et omdrejningspunkt. Lene Lindberg, FOA Nordsjælland udtaler:

”Vi har haft et dialogmøde med ledelsen af området, og vi har udvekslet synspunkter, og vi er enige om, at der skal arbejdes fremad, så der kan blive arbejdsro og trivsel i Helhedsplejen”.

Pia Foght, næstformand i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed kvitterer:

”Jeg er helt enig, nu skal vi have arbejdsro. Der er lagt en fælles plan, som vi følger, og vores fokus er at passe på både vores borgere og samtidig selvfølgelig sikre, at vores medarbejderes arbejdsmiljø er i orden. Udfordringer skal i tæt samarbejde kunne løses internt i organisationen.”

Kontakt

Helle Lund, formand, Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Tlf. 7249 8197 / mail: hslun@gribskov.dk

 

Pia Foght, næstformand, Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Tlf. 7249 7080 / mail: pfogh@gribskov.dk