Planen for specialskoleområdet er i fuld gang – og politikere og administration lægger op til stærkere dialog

Publiceret 01-05-2024

Budgetparterne har besluttet at offentliggøre det forståelsespapir, som ligger til grund for den igangværende proces med at omstille organiseringen på specialskoleområdet i Gribskov Kommune. Samtidig sættes der stærkere ind på dialogen.

Da Byrådet i september sidste år indgik aftale om det kommende års budget, var beslutningen om en ny organisering af specialskoleområdet en vigtig brik i aftalen. Budgetparterne gav håndslag på en række ændringer i organiseringen af området, som bl.a. betyder, at nogle specialtilbud samles, samtidig med, at der er fokus på at bevare lokale miljøer.

Aftalen blev nedskrevet i et forståelsespapir, som budgetparterne nu har besluttet at offentliggøre for at imødekomme de kritiske spørgsmål, der har været rejst den seneste tid omkring baggrunden for ændringerne på området, fortæller borgmester Bent Hansen, der udtaler sig på vegne af de 22 ud af 23 byrådsmedlemmer, som er en del af den politiske aftale:

”Der har været nogle kritiske røster på det sidste omkring planerne for specialskoleområdet, og derfor har vi besluttet at sende det forståelsespapir ud, som vi skrev under på i forbindelse med budgetaftalen. Det er det papir, som har dannet grundlag for det arbejde, som administrationen siden er gået i gang med, og er ved at implementere i samarbejde med bestyrelser, skoleledelser og forældre på skolerne.”

Tre overordnede mål

Med forståelsespapiret blev der politisk lagt en ramme for, hvordan man ønsker, at de enkelte specialtilbud skal organiseres og placeres i kommunen. Den 1. februar 2024 ansatte Gribskov Kommune en specialskoleleder, Christian Andersen, som er ansvarlig for at omsætte den ramme til en virkelighed, der kan understøtte både de politiske ønsker og forældrenes og børnenes behov og ønsker til en god skoledag.

Arbejdet følger tre overordnede mål:

  • at sikre højere faglig kvalitet på både special- og almenområdet
  • at få segregeringen ned – dvs. færre elever i tilbud, der er skilt fra almenundervisningen
  • at skabe balance i økonomien på det specialpædagogiske område

Der sendes nyhedsbreve ud cirka en gang om måneden om fremgangen i processen.

Borgmester Bent Hansen forstår behovet for at blive orienteret løbende, som byrådspolitikere og administrationen har mødt fra flere forældre og skolebestyrelser:

”Vi ved, at forvaltningen har et stort ønske om at imødekomme ønskerne om inddragelse og kommunikation. Der arbejdes lige på nu på en stærkere dialog med Tingbakken og de andre tilbud, i lyset af den seneste tids tilbagemeldinger. Implementeringen af den store omstilling, vi er i gang med, foregår i etaper. Vi må forvente, at der fortsat vil være behov for, at forvaltningen justerer processer og afstemmer sin kommunikation og dialog med de behov, der opstår - ligesom vi som budgetparter løbende får brug for at være afstemt omkring, hvor vi er i processen. Det er vigtigt, at vi står sammen om at understøtte arbejdet og skabe ro omkring arbejdet med at føre planerne for specialskoleområdet ud i livet.”

Lokaler på Tingbakkeskolen

Et emne, der har været bragt på banen i dialogen med forældre og skoler, er udnyttelsen af lokalerne på Tingbakkeskolen, som fremover skal huse en række af specialtilbuddene. Derfor vil man på et møde den 6. maj med skolebestyrelsesformanden genbesøge lokaleplanlægningen, særligt de planer, der er for fritidsordningen på skolen. Herudover inviteres de forældre, som har børn i de tilbud, som skal flyttes til Tingbakken, til møde med ledelsen af specialskolen med henblik på at planlægge en god proces.

Nyhedsbrev for specialskoleområdet

Cirka en gang om måneden udsender skolelederne i Gribskov Kommune et nyhedsbrev med seneste nyt i processen med omstillingen på specialskoleområdet. Forældre får en orientering i AULA.

gribskov.dk/sp kan du læse om kommunens specialtilbud og finde det nyeste og tidligere nyhedsbreve.

Forståelsespapir

Læs det i nyheden omtalte forståelsespapir:

Forståelsespapir om SP-området til budgetaftale 2024-2027