Risiko for oversvømmelser i uge 4

Publiceret 24-01-2024

Gribskov Beredskab melder om risiko for oversvømmelser fra den 22. til 28. januar. Du kan hente sand og sandsække til at beskytte boligen.

Søer og vandløb er i risiko for at flyde over i disse dage, da mættet jord og tøende sne og regn betyder, at kommunens vandløb kan have svært ved at følge med.
Så selvom sneen er smeltet, er vandløbene fyldte og kan give problemer nogle dage endnu.
 
Gribskov Beredskab anbefaler, at du tager dine forbehold, hvis du bor i et område, hvor der er risiko for oversvømmelse – for eksempel tæt på Arresø.
 
Ved Bækkebrovej 50 (p-pladsen) lige nord for Arresø kan du finde en container med sand og sandsække. Det kan frit afhentes efter behov.
Husk at medbringe egen skovl.
 
Du kan bruge sandsække til f.eks. at dække af ved døre, skakter, gulvafløb eller toilet.