Nyhedsbrev om specialområdet

Flere møder og skolebestyrelsesvalg på vej

Dette nyhedsbrev er til alle forældre med skolebørn, som er interesseret i udviklingen af de specialpædagogiske tilbud i Gribskov Kommune.

Publiceret 30-04-2024

Kære forældre til elever i folkeskolen i Gribskov Kommune

Her følger andet nyhedsbrev i rækken vedrørende omstillingen af specialundervisningsområdet i Gribskov. Baggrund for omstillingen er budgetaftalen ”Gribskov i balance 2024–2027”, hvor Byrådet traf beslutning om at højne kvaliteten i de specialpædagogiske undervisningstilbud og igangsætte en reorganisering af det specialpædagogiske undervisningsområde.

Navn til den nye skole

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at den samlede specialskoleorganisering skal have et nyt og mere børnevenligt navn. Vi har modtaget flere gode forslag, som er sendt videre til udvalget for Skole, Børn og Familie.

Etablering af specialskole i Esrum

I sidste nyhedsbrev orienterede vi også om, at specialtilbuddene Fønix og Idrætsvej flyttes til Tingbakkeskolen i Esrum, hvor den nye afdeling af specialskolen oprettes. Specialskolen og Tingbakkeskolen kommer til at have selvstændige lokaler, ligesom der kommer til at være et lokalefællesskab omkring fælles faciliteter. Vi orienterede også om, at der oprettes en gruppe for de elever i nuværende Spor 5, som har et større støttebehov. Dette er fortsat en del af planen på sigt, men er som alt andet i reorganiseringen af den samlede specialskole i proces. Når den endelige tidsplan for ændringerne er klar, indkalder vi til forældremøde om dette.

Skolebestyrelsesvalg til den nye specialskole

Arbejdet med at reorganisere de specialpædagogiske undervisningstilbud i Gribskov er i fuld gang, og tilbuddene samles organisatorisk under én specialskole og under én bestyrelse. En samlet bestyrelse skal give forældre til elever i specialpædagogiske tilbud bedre mulighed for indflydelse og repræsentation, og der er som et led i dette arbejde nedsat en valgbestyrelse, som varetager valget af den nye skolebestyrelse. I slutningen af april er der orienteret ud omkring dette på Aula, og flere forældre har allerede meldt sig som kandidater. I kan læse mere om valget og om kandidaterne på skolernes Aulaside, og der er informationsmøde om valget i Byrådssalen på Rådhuset i Helsinge den 15. maj 2024 kl. 16.00. Her er det muligt at møde medlemmer af valgbestyrelsen og høre mere om deres bestyrelsesarbejde i Gribskov.

Afdelingsleder på vej til X-klasserne

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har ansat Ea Andersen som afdelingsleder i den nye specialskole. Ea kommer med mange års ledererfaringer fra skoleområdet. Hun bliver daglig leder af X-klasserne, der er placeret i Græsted. Udover dette bliver Ea en del af den samlede ledelse af den nye specialskole. Vi ser frem til samarbejdet.

To nye tilbud på Ungdomsskolen til de store elever

Ungdomsskolen er i gang med at udvikle to nye skoletilbud. Det ene tilbud målrettes elever med længerevarende massivt skolefravær og psykisk sårbarhed, og det andet tilbud er et mere erhvervsrettet undervisningstilbud for elever, der trives med en højere grad af praktik og erhvervsrettet undervisning.  Tilbuddene opstartes gradvist, og der afholdes møder med alle forældrene til de unge, der er i målgruppen. Det bliver souschef Mette Hultgren fra Ungdomsskolen, der kommer til at lede tilbuddene. Mette kommer med mange års erfaring som leder i Helsingør Ungdomsskole, netop med et lignende tilbud for unge i skolevanskeligheder.

Forældremøde på Tingbakken

Der har i april været afholdt forældremøde på Tingbakken, hvor forældrene havde mulighed for at høre mere og stille spørgsmål til lokalefællesskab mellem Gribskolens afdeling i Esrum og den kommende specialskole på Tingbakken. Det var et møde, hvor administrationen orienterede om de kommende ændringer på Tingbakkeskolen, og der var efterfølgende tid til at stille spørgsmål og til at give svar. Der samles op på spørgsmålene, og der afholdes et opfølgende møde med skolebestyrelsesformanden på Gribskolen i maj.

Medinddragelse af medarbejderne

Medarbejderne i den kommende specialskole er en vigtig del af videreudviklingen af den kommende organisering. Hen over maj måned er der en række udviklingsmøder med medarbejderne på de forskellige specialtilbud. Her fortsætter den konkrete udvikling af den politiske vision om at højne kvaliteten i de specialpædagogiske undervisningstilbud og en samlet organisering på specialskoleområdet. Formålet er at skabe et kraftcenter med stærke faglige miljøer for både børn og medarbejdere, og her er medarbejdergruppens viden naturligvis vigtig.

Møde med skolebestyrelserne

I juni afholder udvalget for Skole, Børn og Familie et dialogmøde med alle skolebestyrelserne vedrørende omstillingen på specialområdet. Mødet foregår den 3. juni, og vi håber, at mange skolebestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage.

Nyhedsbreve

Vi orienterer fortsat løbende gennem disse nyhedsbreve, når der er overordnet nyt at fortælle, som vedrører specialskoleområdet i Gribskov. Forældre til børn, som er visiteret til et specialtilbud, informeres direkte om ændringerne, og der afholdes forældremøder, der hvor den nye organisering vil medføre forandringer af de nuværende tilbud. Dette sker, når organiseringen er på plads i løbet af maj måned.

 

Med venlig hilsen

Skolelederne i Gribskov: Anja Helmbæk Horst, Thomas Nørregaard, Karen Rydkjær Kaas, Lars Rasmussen, Nikolai Schlüter, Marianne Manicus, Søren Møller og Christian Andersen

Centerchef Sofie Jordan

Nyhedsbreve om specialområdet