Gribskov Kommune fastholder rammen for filmoptagelser i forbindelse med afholdelse af byrådsmøder

Publiceret 09-04-2024

I forbindelse med de seneste to byrådsmøder har Gribskov Kommune modtaget forespørgsler fra journalister om at filme i byrådssalen under byrådsmøderne. Forespørgslerne er blevet afvist af hensyn til ro og orden under møderne.

Byrådet i Gribskov Kommune besluttede i 2018 at implementere live-streaming af alle byrådsmøder. Kommune-TV blev i den forbindelse valgt som leverandør. Kommune-TV livestreamer alle byrådsmøder på henholdsvis egen hjemmeside og på Gribskov Kommunes Facebookside. Det betyder, at alle interesserede kan følge med i byrådsmøderne live – eller tilgå møderne efterfølgende på Kommune-TV’s hjemmeside.

Borgmester Bent Hansen udtaler:

”Formålet med at bruge Kommune-TV er at sikre den offentlighed, som vi er forpligtet til. Det er en byrådsbeslutning, at vi bruger Kommune-TV, som sikrer en robust og stabil løsning, og i den forbindelse har vi også besluttet, at man kan lave undtagelser, hvor andre kan filme. Men disse undtagelser er tænkt som særlige lejligheder som f.eks. hædringer og prisuddelinger, hvor der kan være brug for en anden type optagelser. Det har måske ikke været tydeligt nok på vores hjemmeside, så det er blevet rettet”.

Ud over Kommune-TV er møderne også åbne for offentligheden, hvor der løbende er besøgende på tilhørerpladserne. Ligesom der er tilhørerpladser, som er dedikeret til pressen.

”Vi har en velfungerende løsning i dag, som sikrer offentlighed ved møderne og adgang for alle på en måde, som også sikrer ro og orden ved afholdelse af møderne. Hvis journalister ønsker at bruge klip fra møderne, kan de frit få adgang til materialet hos Kommune-TV, hvor de ganske enkelt blot skal trykke på en download-knap.”

Gribskov Kommunes kommende byrådsmøde er tirsdag den 9. april kl. 19.

Mød op eller følg mødet på www.kommune-tv.dk eller på Gribskov Kommunes facebookside.