Selvbestemmelse og fællesskab gør gavn i PlejeGribskov

Publiceret 23-04-2024

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed konkluderer: Gribskov Kommune er på rette kurs, når det gælder at give mere frihed til både den enkelte ældre og medarbejderne.

På Gribskov Kommunes plejecentre Helsingegården og Trongården har Byrådet sat gang i et projekt, der skal sikre mere valgfrihed og selvbestemmelse – og et større fokus på lokale fællesskaber.

Projektet hedder Friere Rammer, og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har netop gjort status på, hvordan projektet skrider frem.

Hos udvalget er der grund til optimisme: Projektet har nemlig resulteret i en række handlinger, herunder et fokus på færre faldskader omkring senge, øget bevægelse for sengeliggende borgere, støttegruppe for pårørende til mennesker med demens – og mere selvbestemmelse, når det gælder medarbejdernes planlægning af egne vagter.

På forkant med regeringens reform

Regeringen har netop vedtaget en ny ældrereform, som træder i kraft d. 1. juli 2025 og kommer til at gælde for alle kommuner. Den nye lov har fokus på selvbestemmelse og afbureaukratisering. Det samme har Friere Rammer-projektet, og det betyder, at Gribskov Kommune faktisk allerede er på forkant med den nye ældrelov. Det fortæller udvalgsformand for Ældre, Social og Sundhed Helle Lund:

”Da vi vedtog Friere Rammer tilbage i 2023, ønskede vi at løse opgaven bedre på vores plejecentre. Vi fandt frem til, at den bedste måde var at droppe nogle af vores selvopfundne regler, som før tog for meget tid i Gribskov Kommune. På den måde kunne vi skabe mere tid og plads til dem, som det jo handler om: De ældre på vores plejecentre. Det er tydeligt, at vi har haft det rigtige fokus og været fremsynede, for regeringens netop vedtagne ældrelov har mange af de samme fokuspunkter. Det betyder, at vi faktisk allerede er godt på vej, når det gælder at imødekomme den nye ældrelov, selvom den jo først træder i kraft til næste år.”

”Samtidig har Gribskov allerede en stor variation i plejecentertilbud, som ældrereformen netop skal sikre. I Gribskov har vi både flere friplejecentre, kommunale plejecentre med friere rammer og så de private plejecentre, hvor vi har udbudt opgaven. Det giver en mulighed for forskellighed og frit valg, som ikke mange andre kommuner kan matche.”

Fokus på fællesskab og modet til at prøve af

Friere Rammer projektet løber fra 2024-2027 og for at sikre, at de bedste løsninger vedtages, har Gribskov Kommune i år arbejdet med prøvehandlinger. Det forklarer næstformand for Ældre, Social og Sundhed Pia Foght:

” På projektet har vi valgt at arbejde med en form, hvor man i fællesskab finder frem til nye løsninger og prøver dem af. Medarbejderne på Solstien på Helsingegården observerede f.eks., at pårørende til mennesker med demens ofte føler sig alene. Derfor har Solstien igangsat en støttegruppe for familie og venner til beboere med demens. Gruppen fungerer som et samlingspunkt, hvor de pårørende kan dele erfaringer, frustrationer og idéer til at tackle hverdagen med en nærtstående med demens. Demens er også de pårørendes sygdom, derfor er det vigtigt også at have fokus på familien.”

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har netop gjort status på projektet til deres seneste udvalgsmøde. Konklusionen er klar – projektet har fået en succesfuld start:

”Jeg synes, at vi har set et flot gå-på-mod og en stor kreativitet. Derfor er konklusionen i vores udvalg også, at Friere Rammer ind til videre er på den helt rette kurs,” siger Pia Foght.