Barnets Hus i Græsted oplever stor tilslutning

Publiceret 17-04-2024

Barnets Hus i Græsted gør status efter et halvt år med tilbud, aktiviteter og hjælp til småbørnsfamilier i Gribskov Kommune.

I Barnets Hus er der plads til børnene og deres voksne

På Græsted Stationsvej, lidt tilbagetrukket fra vejen, ligger Barnets Hus. Her kan familier i Gribskov Kommune med børn i alderen 0-6 år få hjælp, hvis de oplever udfordringer med starten som ny familie, eller bare har brug for støtte og vejledning.

Huset, der blev indviet som ”Barnets Hus” i september 2023, ligger på en parcelhusgrund omkranset af have og træer og er indrettet med gode rum og legesager, som giver rolige og inkluderende rammer for de besøgende familier. Og efter et halvt år kan huset og dets personale nu fejre en positiv start på ”livet” med en stor tilslutning af familier fra kommunen.

Siden åbningen har Barnets Hus haft 17 forløb med tidlige forebyggende tiltag eller særlig støtte, 40 afklarende samtaler, og 54 familier, der har deltaget i gruppetilbud. Derudover har 22 gravide eller kommende familier fået tilbudt hjælp via Barnets Hus.

Udvalgsformand for Skole, Børn og Familie Trine Egetved glæder sig over den gode start:

"Det er rigtig glædeligt at se den gode start, som Barnets Hus har fået. Med den styrkede koordinerede indsats, som Barnets Hus tilbyder, får vi familierne og barnet hjulpet ind i en positiv livsbane fra starten. Det er dejligt, at familierne bruger tilbuddene og oplever det som en god hjælp. Mange omkring huset har knoklet for at finde løsninger, der virker, og vi kan se, at indsatsen bærer frugt. Vi glæder os til at følge det videre arbejde."

Næstformand i udvalget Tue Villebro supplerer:

"Det er et stærkt tilbud, vi har i vores kommune, og de første tilbagemeldinger bekræfter, at der er skabt nogle gode rammer for familierne, som de tager godt imod. Jeg er glad for den indsats, der er blevet lagt for at få huset op og stå, og de har flere gode tilbud på vej i den kommende tid."

Barnets Hus modtog i 2022 midler fra Social- og Boligstyrelsen, som har været grobund for at etablere det nye sted med støttetilbud til sårbare gravide og småbørnsforældre. Formålet har været at få en styrket sammenhængende og koordineret indsats fra kommunens side, med øget fokus på at opspore problemer tidligt og forebygge dem ved at hjælpe familierne forbi de udfordringer, de oplever.

Barnets Hus har siden starten sat gang i flere tiltag, såsom at gøre det lettere for folk at søge om hjælp, et øget samarbejde med Nordsjællands Hospital og mere uddannelse til medarbejderne. Lige nu arbejder man desuden på at udvide samarbejdet med frivillige foreninger som Familievenner Gribskov og Røde Kors.

Er du nysgerrig på, hvad Barnets Hus kan tilbyde dig og din familie, kan du læse mere på: gribskov.dk/barnetshus.