Invitation til borgermøde for lokalplanforslag 307.01 - Gilleleje Vandværk i Bregnerød

Publiceret 10-01-2023

23. januar 2023 kl. 18.30-20.00
Multisalen på Gilbjergskolen Parkvej, Parkvej 101, 3250 Gilleleje.

Gribskov Kommune inviterer til borgermøde mandag den 23. januar kl. 18:30-20:00 i anledning af høring af lokalplanforslag 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød med tilhørende kommuneplantillæg.

Læs mere om planforslagene her:

Lokalplanforslag 307.01

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8

Fysisk og digital deltagelse

Borgermødet vil blive afholdt som en hybrid-model, hvor det både vil være muligt at deltage fysisk og digitalt.

Det fysiske møde vil finde sted i multisalen på Gilbjergskolen Parkvej, Parkvej 101, 3250 Gilleleje.

Det digitale møde vil foregå via Microsoft Teams, og kan tilgås via browser eller app.

Vil du deltage aktivt i mødet og stille spørgsmål undervejs, er det nødvendigt, at møde fysisk op på dagen. Input fra borgermødet vil ikke indgå som høringsmateriale og skal derfor indsendes som høringssvar under høringsperioden.

Høring

Det er muligt at afgive høringssvar til planforslagene i høringsperiode fra 14. december 2022 til den 12. februar 2023. Du skal sende dit høringssvar enten via den digitale planportal eller pr e-mail til plan@gribskov.dk

Vigtige oplysninger:

  • Ved deltagelse i mødet vælger du at give samtykke til videooptagelsen
  • Deltageres mikrofoner og kameraer skal være slukket under hele mødet
  • Spørgsmål fra digitalt deltagende borger, vil administrationen i det omfang det er muligt inddrage på mødet.

Planforslagene er i offentlig høring i perioden 14.12.2022 til 12.02.2023 og kan ses på www.plandata.dk og https://gribskov.dk/politik-og-indflydelse/hoeringer-og-afgoerelser.

23. januar 2023 kl. 18.30-20.00

Fysisk møde

Multisalen på Gilbjergskolen Parkvej, Parkvej 101, 3250 Gilleleje.

Online møde

Deltag i online-møde

Vejledning til online møde

Send dine spørgsmål eller bemærkninger forud for mødet til plan@gribskov.dk