Borgerne kan igen få rengøring hver 14. dag

Publiceret 13-01-2023

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har besluttet en model, som gør det muligt at tilbyde rengøring hver 2. uge, til de borgere som er visiteret til rengøring. Både leverandørerne og Senior- og Ældrerådet har bidraget til den nye løsning.

På mødet den 10. januar 2023 besluttede Udvalget for Ældre, Social og Sundhed en model, som gør det muligt at tilbyde rengøring hver 2. uge. Udvalget vil væk fra rengøring hver 3. uge, og det støttede Byrådet med 2 millioner kroner i budgetaftalen 2023-2026. De 2 millioner var dog ikke helt nok. Udvalget Ældre, Social og Sundhed har derfor skullet finde en måde, hvorpå rengøringsfrekvensen stadig kunne øges.

Formand for Ældre, Social og Sundhed, Helle Lund (løsgænger) udtaler:

”Jeg er rigtig glad for, at det kan lykkes at genindføre rengøring hver 2. uge. Det har været et stort ønske blandt både borgerne og os i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed. Vi arbejder på at kunne sætte den nye løsning i gang meget snart. Vi ved, at der er store forventninger til den nye løsning blandt de ældre – og vi vil indfri dem så hurtigt som muligt.”

Beslutningen betyder, at der leveres det nuværende serviceniveau, men hver 2. uge i stedet for hver 3. uge som nu. For at få de økonomiske midler til at række, sættes rengøringsbesøget på pause tre eller fire gange årligt. Dvs. at alle borgere vil opleve, at tre eller fire rengøringer springes over i løbet af et år.

Næstformand for Ældre, Social og Sundhed, Pia Foght (A), udtaler:

”Jeg er meget glad for, at det nu er lykkes at få rengøring hver 2. uge. Det har vi arbejdet for længe. Jeg synes også, det er rigtig dejligt at Senior- og Ældrerådet, og vores leverandører på området, har samarbejdet med kommunen om at finde løsninger. Det viser hvor meget vi kan, når vi samarbejder og at vi beriger hinanden og løsningerne med vores viden. Vi har, i vores valg af model, lagt vægt på at serviceniveauet fastholdes, at vi hurtigt kan sætte det i gang og at det er en løsning der er let og billig at administrere.”

På næste møde skal udvalget beslutte en ny kvalitetsstandard, og leverandører skal planlægge og tilpasse deres virksomhed til den nye model. Så forhåbentlig kan den nye rengøring starte om et par måneder.

Fakta: 4 Modeller

Administrationen har sammen med Senior- og Ældrerådet, de private og den kommunale leverandør samt Visitationen, foreslået fire forskellige modeller. Modellerne tager udgangspunkt i henholdsvis:
1. Færre opgaver i rengøringspakkerne
2. Ekstra "klip"
3. Pauseringer
4. Rengøringspakker efter tyngde

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed valgte model 3, "Pauseringer", som også er den model, som Senior- og Ældrerådet har anbefalet i deres høringssvar.