Politikere i Gribskov Kommune: Vi glæder os til at arbejde med de forslag, som er givet til Tinghuset

Publiceret 26-10-2022

En frivillig arbejdsgruppe har siden maj arbejdet på forslag, som skal gøre Tinghuset til Helsinges nye kultur- og foreningshus. Den 25. oktober kulminerede arbejdet i præsentationen af et katalog, som Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse glæder sig til at arbejde videre med.

Noget nyt er ved at ske i Tinghuset i Helsinge. Siden maj har en frivillig arbejdsgruppe nemlig afholdt møder for at finde frem til, hvordan Tinghuset skal blive et kultur- og foreningshus, der kan rumme de mange aktiviteter og fællesskaber, som er i Helsinge og omegn.

Og nu har arbejdet udmøntet sig i et katalog med de tanker, visioner og opmærksomhedspunkter, som arbejdsgruppen har fundet frem til.

Kataloget blev præsenteret for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse den 25. oktober. Det giver et stærkt udgangspunkt for det videre arbejde. Det fortæller udvalgsformand Pia Foght, der, som resten af udvalget, er imponeret over gruppens arbejde:

”Præsentationen af kataloget var en fornøjelse. Det er meget tydeligt, at arbejdsgruppen har gjort sig umage for at skabe fundamentet for det nye kultur- og foreningshus her i Helsinge. Det er vi meget taknemmelige for. De input, som blev præsenteret, giver os et langt bedre grundlag for at arbejde videre med huset, end vi ellers ville have haft. Derfor vil vi som udvalg sige tak til den frivillige arbejdsgruppe for et stort, flot arbejde.”

Et hus med plads til alle

Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra fire principper. Principperne er, at Tinghuset skal have plads til alle, være i stand til at rumme nye fællesskaber, være fleksibelt for brugerne, og skal kunne danne grobund for samarbejder på tværs.

Af kataloget fremgår det, at arbejdsgruppens fokus har været at imødekomme de behov, som er i Helsinge og omegn. Arbejdsgruppen forestiller sig, at huset skal kunne rumme alt fra udstillinger til intimkoncerter, fædre- og mødregrupper, lektiecaféer, fremvisninger, debatarrangementer og meget mere.

Mangfoldigheden af idéer stemmer fint overens med de forhåbninger, som Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse har for huset. Det fortæller udvalgets næstformand Helle Blomsterberg:

”Det glæder mig, at der er tænkt så bredt og inkluderende, for det var netop et af vores store ønsker. Dertil har gruppen tænkt helt nye ideer ind, som bestemt er værd at kigge nærmere på. Det er en af styrkerne, når vi får borgerne tættere på: At vi udfordrer og inspirerer hinanden – det lover godt for det kommende kultur- og foreningshus i Helsinge.”

Nu er næste trin, at Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse arbejder politisk med de forslag, som er blevet givet, og beslutter det videre forløb.