Byrådet sender forslag om Ramløse-kloakering i høring

Publiceret 18-11-2022

Godt 600 ejendomme i Ramløse kan se frem til et mere tidssvarende og klimavenligt kloaksystem, hvis et tillæg til kommunens spildevandsplan bliver vedtaget i det nye år.

Ramløse skal have opdateret kloaksystemet, så det bliver mere tidssvarende. Det er det overordnede budskab i det tillæg til spildevandsplanen, som er blevet præsenteret af Gribskov Forsyning, og som Byrådet tirsdag aften den 15. november vedtog at sende i otte ugers offentlig høring.

Udkastet til spildevands-tillægget indebærer, at langt størstedelen af ejendommene i Ramløse skal separere kloaksystemet på egen grund, så regnvand og spildevand løber i hver sin ledning.

Gribskov Forsyning vil stå for arbejdet. Inde på de berørte ejendomme skal kloakeringsarbejdet udføres af en autoriseret kloakmester, og udgiften for den enkelte husejer anslås at beløbe sig til mellem 27.000 og 80.000 kroner ex moms. Udgiften for den enkelte angår kun det arbejde, der foregår inden for egen matrikel. Kloakeringsarbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2027.

Det er Gribskov Forsyning, der har fremlagt planen om den nye kloakeringsmodel i Ramløse, og som er ansvarlig for udførelsen og beregningerne bag. Beslutningen om, hvorvidt tillægget skal endeligt vedtages, sker på et nyt møde i byrådet i starten af 2023, efter at høringsperioden er afsluttet og politikerne har haft mulighed for at tage høringssvarene med i betragtning.

Brian Lyck Jørgensen, formand for Udvalget for klima, teknik og miljø, hæfter sig ved de positive effekter, som den nye kloakering vil medføre:

”Det er godt, at forsyningsselskabet gør noget ved et problem, som der har været opmærksomhed på længe – at kloakeringen i Ramløse ikke er tidssvarende og kræver handling. Separatkloakeringen er blevet præsenteret som den bedste løsning på at imødekomme udfordringerne ved store regnskyl, hvor kloakkerne ikke kan følge med, og hvor store mængder spildevand løber ud i Arresø. Der kommer en udgift for den enkelte grundejer. Det er selvfølgelig kedeligt, men det kommer vi ikke uden om. Nu sender vi forslaget i høring, og vi vil lytte til de input, der måtte komme fra beboere, grundejerforeninger og andre parter.”

”Jeg vil opfordre til, at man går sammen med naboerne eller indhenter et fælles tilbud i grundejerforeningen, så det bliver billigere for den enkelte husejer. Man har i projektet valgt at sætte den længst mulige frist for betalingen, så man har fem år til at spare sammen. Det synes jeg er positivt”, udtaler næstformand i Udvalget for klima, teknik og miljø Morten Dahlberg.

Byrådet var desuden på mødet tirsdag aften enige om, at der sideløbende med høringsperioden skal være fokus på mulige løsningsforslag med nedsivning af regnvand på beboernes egen grund, som for nogle ejendommes vedkommende måske vil kunne nedbringe behovet for separatkloakering helt eller delvist.

Er din husstand omfattet af krav om separatkloakering?

På Gribskov Forsynings hjemmeside kan man se, hvilke husstande, der er omfattet af planerne. Og man kan finde svar på mange af de spørgsmål, separatkloakeringen kan give anledning til:

gribskovforsyning.dk/ramloese
gribskovforsyning.dk/ramloese-FAQ

Borgermøde 30. november

Der afholdes borgermøde om kloakeringsplanerne for Ramløse den 30. november 2022 kl. 19. Mødet afholdes i Ramløsehallen. De berørte husstande får tilsendt et brev en af de kommende dage med nærmere information.