BLIK – Græsted Bibliotek overvejer at ændre åbningstider

Publiceret 28-11-2022

BLIK, biblioteket i Græsted, har i en periode oplevet problemer med unge og store børn, der larmer og har en uhensigtsmæssig adfærd, hvilket har medført klager fra andre biblioteksbrugere. Problemet opleves primært i bibliotekets ubemandede åbningstid om eftermiddagen og aftenen.

Bibliotekets administration har derfor bedt politikerne i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse om en midlertidig kompetence til at kunne ændre åbningstider og om nødvendigt lukke for adgangen til biblioteket om aftenen, i weekender og skoleferier. Det har udvalget vedtaget.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan man eventuelt vil udnytte kompetencen, men det kan f.eks. betyde, at biblioteket i en periode afkorter den ubemandede åbningstid og lukker et par timer tidligere om aftenen. Biblioteket bestræber sig på at informere om eventuelle lukninger med minimum én dags varsel.

Bibliotekets brugere opfordres til at holde sig orienteret på bibliotekets hjemmeside eller facebookside:

gribskovbib.dk/bibliotek/blik

BLIK – Græsted Bibliotek