Rundinsvej i Helsinge får renoveret kloakledninger og brønde

Publiceret 16-03-2022

I ugerne 10-17 bliver kloakledninger, vejriste og brønde i Rundinsvej i Helsinge undersøgt og renoveret. Et godt samarbejde mellem Gribvand Spildevand og Gribskov Kommune sikrer, at arbejdet kan udføres med færrest mulige gener i området. Der bliver dog begrænsninger for trafikken under arbejdet.

Med baggrund i Gribskov Kommunes planer om renovering af Rundinsvej har kommunen, Gribvand Spildevand og Helsinge Fjernvarme indgået et samarbejde, hvor arbejdet gennemføres i den rigtige rækkefølge og med så få gener for trafikanter, virksomheder og borgere som muligt.

- Med samarbejdet om renoveringen af kloakledningerne i Rundinsvej slår vi to fluer med et smæk. Vi udbedrer alle hoved- og stikledninger, imens kommunen får udbedret vejriste og brønde. På den måde får beboere og andre, der benytter vejen, færrest mulige gener, fortæller bestyrelsesformand i Gribvand Spildevand Pernille Søndergaard.

Hun understreger, at det er en god model, som bør benyttes i andre sammenhænge, når der skal renoveres ledninger. Også formand for udvalget Klima, Teknik og Miljø Brian Lyck sætter pris på samarbejdet:

- Samarbejdet er til gavn for både kommunen, spildevandsselskabet, trafikanter og borgere. Det er hensigtsmæssigt økonomisk, men også praktisk, fordi vi forstyrrer de lokale mindst muligt. Samtidig kan vi koordinere information om arbejdet – f.eks. i form af fælles skiltning.

Det betyder arbejdet for trafikken

Arbejdet kan gennemføres uden at grave vejen op. Alligevel vil det give trafikale gener. Til arbejdet benyttes store køretøjer, som fylder godt på vejen og derfor giver begrænsninger i trafikken.

Når ledningsarbejdet er færdigt, vil kommunen gå i gang med et større arbejde, hvor kantsten, fortove og kørebane skal istandsættes. Det omhandler også strækningen fra Vestergade til Bymosevej. Dette arbejde vil kræve en tæt dialog med virksomheder og områdets beboere, og der vil blive orienteret løbende herom.

Tidsplan

I uge 10 og 11 undersøges kloakledningerne for spildevand og regnvand. Herefter afklares det, hvor stor en del af ledningerne, der skal renoveres.

Renovering af kloakker, vejriste og brønde finder sted i ugerne 12-17. Der kan dog ske ændringer i tidsplanen, som arbejdet skrider frem. Det er Firmaet VP Villy Poulsen A/S, der udfører renoveringsarbejdet.

Helsinge Fjernvarme har ingen planlagt ledningsrenovering på strækningen, men vil i samme periode gennemgå deres fjernvarmeledninger for at sikre, at eventuelle skader bliver repareret i sammenhæng med de øvrige vejarbejder.

Sådan foregår renoveringen

Renoveringen af kloakledningerne bliver udført så skånsomt som muligt. Det er end ikke nødvendigt at grave kloakledningerne op. Der bliver sat en såkaldt PVC-strømpe ind i kloakken, og når strømpen er hærdet, er ledningen tæt og så god som ny. Metoden kaldes også strømpeforing.