Invitation til borgermøde i forbindelse med byudvikling ved Barkholt Planteskole

30mar

30. marts kl. 17.30-19.00
Kultursalen på Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge

Gribskov Kommune inviterer til et tidligt borgermøde onsdag den 30. marts kl. 17:30-19:00 for at få ideer og forslag ind, inden lokalplaner for projektforslag i området ved Bakholt Planteskole igangsattes. Materiale fra projektforslagene vil danne grundlag for dialog under borgermødet. Da der er tale om et tidligt borgermøde kan der være spørgsmål som administrationen endnu ikke kan besvare. 

Der er lige nu to aktuelle projekter. Det ene omhandler 18 rækkehuse og 66 etageboliger på grunden for den tidligere planteskole, i krydset hvor Kildevej og Frederiksborgvej mødes. Det andet projekt omhandler en ny energistation med hurtigladere for el- og brintbiler på den anden side af krydset.

Læs mere om projekterne her:

Projekt for energistation med hurtigladere for el- og brint

Projekt for boliger ved Barkholt planteskole

Fysisk og digital deltagelse

Borgermødet vil blive afholdt som en hybrid-model, hvor det både vil være muligt at deltage fysisk og digitalt.

Det fysiske møde vil finde sted i Kultursalen på Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge.

Det digitale møde vil foregår via Microsoft Teams, og kan tilgås via browser eller app.

Vil du deltage aktivt i mødet og stille spørgsmål undervejs, er det nødvendigt, at møde fysisk op på dagen. Input fra borgermødet vil ikke indgå som høringsmateriale og skal derfor indsendes som høringssvar under høringsperioden.

Høring

Fra den onsdag 16. marts til den onsdag 13. april 2022 vil det være muligt skriftligt at komme med input til planlægningen af området, inden planudvalget tager stilling til at igangsætte lokalplanlægningen. Du skal sende dine input pr e-mail til plan@gribskov.dk. Husk at skrive, at det er høringssvar til området ved Barkholt Planteskole.

30. marts kl. 17:30-19:00

Fysisk møde

Kultursalen på Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge

Online møde

Deltag digitalt i mødet

Linket bliver aktivt når mødet starter.