Vejarbejde på Kildevej

Publiceret 23-05-2022

Gribskov Kommune lægger ny asfalt på Kildevej på strækningen fra rundkørslen til lige efter Frederiksborgvej. Update: Strækningen åbnes for trafik igen 11. juni.

Update: Vejarbejdet er gået hurtigere end forventet, derfor åbnes Kildevej for trafik i begge retninger hele døgnet. Dog med nedsat hastighed, indtil vejarbejdet er endeligt færdiggjort. Høbjergvej vil til gengæld være spærret for gennemkørende trafik ved Kildevej fra mandag den 13. juni, da der skal lægges ny asfalt på Høbjergvej.

Ny asfalt på Kildevej

Gribskov Kommune lægger ny asfalt på Kildevej på strækningen fra rundkørslen til lige efter Frederiksborgvej fra 2. juni til 15. juni 2022.

Arbejdet vil betyde trafikale gener for trafikanterne og omkørsel i myldretiden for de pendlere, som normalt kører på strækningen, så regn med ekstra transporttid i perioden.

Ensretning af trafikken

For at undgå unødig lang kø og forsinkelser for trafikanterne ensrettes Kildevej, så trafikken kun kan passere i én retning.

Morgen og formiddag (mellem kl. 6 og 12) og eftermiddag (mellem kl. 12 og 18) ledes trafikken i den ene retning ad omkørselsruten via Hillerødvej og Helsingørvej uden om Kildevej (med blåt på kortet ovenfor).

Omkørselsruten markeres med gule omkørselsskilte.

Aften, nat, og i weekenden
Resten af døgnet samt i weekenden vil Kildevej være åben for trafik i begge retninger, men der må forventes forsinkelser og kø på strækningen.

Når du kører i nordgående retning mod Helsinge om morgen og formiddag
I nordgående retning vil du fra rundkørslen blive ledt ad en omkørselsrute via Hillerødvej og Helsingørvej. Det er ikke muligt at køre ind på Kildevej.

Når du kører i sydgående retning mod Hillerød om eftermiddagen
I sydgående retning bliver du fra krydset Kildevej og Helsingørvej ledt udenom Helsinge ad Helsingørvej til rundkørslen. Det vil også være muligt at køre via Annisse Nord eller Høbjerg.

Krydset ved Høbjergvej er spærret i dagtimerne
Det vil ikke være muligt at køre til og fra Høbjergvej fra kl. 6-18 på hverdage.

Udkørsel fra Frederiksborgvej er ikke mulig om eftermiddagen på hverdage

Trafiksikkerhed på Kildevej
Gribskov Kommune har ombygget krydsene ved Frederiksborgvej og Høbjergvej. Asfaltarbejdet er den endelige afslutningen på disse projekter, og omfatter også ny asfalt helt frem til rundkørslen på motortrafikvejens forlængelse.

Der vil komme yderligere vejarbejde som følge af anlægsprojekter på Kildevej. Næste projekt er ombygning af krydset ved Askemosevej til en rundkørsel. Dette projekt forventes gennemført i 2022/23.