Invitation til borgermøde for lokalplanforslag 315.24 - Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd

Publiceret 18-05-2022

21. juni kl. 17.00-18.30
Den gamle byrådssal i Gillelejehuset, Birkevang 214, 3250 Gilleleje.

Gribskov Kommune inviterer til borgermøde tirsdag den 21. juni kl. 17:00-18:30 i anledning af høring af lokalplanforslag 315.24 for Boligområde ved Åtoftegård i Gilleleje Syd med tilhørende kommuneplantillæg.

Læs mere om planforslagene her:

Lokalplanforslag 315.24

Forslag til kommuneplantillæg nr. 4

Fysisk og digital deltagelse

Borgermødet vil blive afholdt som en hybrid-model, hvor det både vil være muligt at deltage fysisk og digitalt.

Det fysiske møde vil finde sted i den gamle byrådssal i Gillelejehuset, Birkevang 214, 3250 Gilleleje. Husk at tilmelde dig.

Det digitale møde vil foregår via Microsoft Teams, og kan tilgås via browser eller app, og kræver ingen tilmelding.

Vil du deltage aktivt i mødet og stille spørgsmål undervejs, er det nødvendigt, at møde fysisk op på dagen. Input fra borgermødet vil ikke indgå som høringsmateriale og skal derfor indsendes som høringssvar under høringsperioden.

Høring

Fra den 18. maj til den 17. juli 2022 vil det være muligt at komme med et høringssvar til planforslagene. Du skal sende dit høringssvar enten via den digitale planportal eller pr e-mail til plan@gribskov.dk

Vigtige oplysninger:

  • Ved deltagelse i mødet vælger du at give samtykke til videooptagelsen
  • Deltageres mikrofoner og kameraer skal være slukket under hele mødet
  • Spørgsmål fra digitalt deltagende borger, vil administrationen i det omfang det er muligt inddrage på mødet.

 Planforslagene er i offentlig høring i perioden 18. maj 2022 til 17. juli 2022 og kan ses på www.plandata.dk og https://www.gribskov.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/.

21. juni kl. 17 - 18.30

 

Fysisk møde

Den gamle byrådssal i Gillelejehuset, Birkevang 214, 3250 Gilleleje.

Tilmeld dig fysisk møde

 

Online møde

Deltag i online-møde

Vejledning til online møde

Send dine spørgsmål eller bemærkninger forud for mødet til plan@gribskov.dk