Ændrede dage for afhentning af restaffald i helligdagsuger

Publiceret 11-05-2022

Helligdage i maj og juni betyder, at både borgere og virksomheder vil få afhentet affald andre dage end normalt.

Pga. Store Bededag fredag den 13. maj vil enkelte erhvervsvirksomheder få hentet dagsrenovationslignende affald om torsdagen i stedet for om fredagen i den uge.

I uge 21 er der Kristi Himmelfartsdag torsdag den 26. maj. Det vil påvirke den normale ruteplanlægning, da vi ikke tømmer på helligdage. Hvis du ikke har din restaffaldsspand stående fast tæt ved vejen, så sæt den gerne frem i god tid denne uge. Vi kører hele ugen, så nogle vil først få tømt fredag.

Det samme gør sig gældende i uge 23, hvor der er 2. pinsedag mandag den 6. juni. Sæt restaffaldsspanden frem i god tid og lad den stå fremme hele ugen.