Sag om budgettildelinger på skoleområdet trækkes tilbage

Publiceret 01-06-2022

Berigtigelse: En fejl i sagsfremstillingen fra et punkt på seneste møde i Udvalget for Skole, Børn og Familie betyder, at en sag om ekstraordinær tildeling af midler til Sankt Helene Skole trækkes tilbage.

Da Byrådet vedtog en ny styringsmodel for skolernes budgetter gældende fra skoleåret 2021 - 2022, vedtog Byrådet, at: ”Budgetåret for skolerne følger det almindelige kommunale budgetår, altså fra 1. januar til 31. december. Budgettildelingen for det kommende budgetår er beregnet ud fra elevtallet pr. 5. september”.

Byrådets beslutning betyder, at beregninger af budgettildelinger på skoleområdet først skal ske i september, efter at et nyt skoleår er startet. Der er derfor sket en beklagelig fejl, idet administrationen har foretaget beregninger af børnetallet allerede nu og altså før den 5. september. Således blev sagen om ekstraordinær tildeling til Sankt Helene Skole, som ifølge nye børnetal vil komme under en dækningsprocent på 100 og dermed komme til at mangle resurser til undervisning i kommende skoleår, og som var på dagsordenen i Udvalget for Skole, Børn oggg Familie den 24. maj 2022 – sat på for tidligt.

Derfor er sagen nu trukket tilbage og vil blive genfremsat, hvis der på baggrund af elevtallet pr. 5. september er behov for en yderligere tildeling, som princippet foreskriver. Det betyder, at der fortsat vil blive taget stilling til finansiering af den ekstraordinære tildeling til skoler, som er under dækningsprocent på 100, men – som den nye styringsmodel foreskriver – først efter den 5. september 2022.

Administrationen beklager fejlen.