Invitation til dialogmøde om kommuneplantillæg for Søborg Sø

Publiceret 07-06-2022

22. juni kl. 17.30 til 19.00
Blik, Græsted Stationsvej 10A, 3230 Græsted.

Gribskov Kommune skal udarbejde et kommuneplantillæg for den rekreative anvendelse af området omkring Søborg sø, og i den forbindelse har du mulighed for at komme med input og ønsker til indholdet af tillægget.

Et kommuneplantillæg er et supplement til den gældende kommuneplan 2021-33, og skal være udgangspunkt for den fremtidige myndighedsbehandling af projekter og anlæg inden for afgrænsningen af kommuneplantillægget.

I forbindelse med indkaldelse af forslag og ideer til kommuneplantillægget inviterer Gribskov Kommune til dialogmøde onsdag den 22. juni kl. 17.30 til 19.00.

På mødet kan du foreslå dine egne ideer til rekreative projekter, som du gerne vil arbejde med på din ejendom.
Du kan også høre om processen for det kommende kommuneplantillæg og Naturstyrelsen vil fortælle om den rekreative del af Søborg Sø-projektet.

Læs mere om kommuneplantillægget og ideindkaldelsen herunder:

Ideindkaldelse for kommuneplantillæg nr. 9

Fysisk og digital deltagelse

Dialogmødet vil blive afholdt som en hybrid-model, hvor det både vil være muligt at deltage fysisk og digitalt.

Det fysiske møde vil finde sted på Blik, Græsted Stationsvej 10A, 3230 Græsted. Husk at tilmelde dig.

Det digitale møde vil foregå via Microsoft Teams, og kan tilgås via browser eller app, og kræver ingen tilmelding.

Vil du deltage aktivt i mødet og komme den forslag og ideer til rekreative projekter, er det nødvendigt at møde fysisk op på dagen.

Indkaldelse af forslag og ideer

Send dine ideer og forslag til den kommende planlægning til plan@gribskov.dk senest den 8. juli 2022.

Vigtige oplysninger:

  • Ved deltagelse i mødet vælger du at give samtykke til videooptagelsen
  • Deltageres mikrofoner og kameraer skal være slukket under hele mødet
  • Spørgsmål fra digitalt deltagende borger, vil administrationen i det omfang det er muligt inddrage på mødet.

 

Gribskov Kommune indkalder ideer og forslag til den kommende planlægning for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø fra den 7. juni 2022 til den 8. juli 2022.

22. juni kl. 17.30 - 19.00

 

Fysisk møde

Blik, Græsted Stationsvej 10A, 3230 Græsted.

Tilmeld dig fysisk møde

 

Online møde

 

Deltag i online-møde

Vejledning til online møde

Send dine spørgsmål eller bemærkninger forud for mødet til plan@gribskov.dk