Masser af vand i Gribskov

Publiceret 25-02-2022

Gribskov Kommune arbejder på højtryk for at sikre, at alle vandløbssystemer fungerer.

Denne februar er en af de vådeste måneder nogensinde, og det giver udfordringer i hele landet.

Systemener i Gribskov Kommune fungerer, men nogle bliver også overbelastede.

Ved Arresø er vandstanden så høj, at der er risiko for oversvømmelser i sommerhusområdet Sandet

Derudover oplever vi udfordringer med høj vandstand langs Højbo å, Esrum å samt Pøleå.

Indtil regnmængden aftager, er målet at sikre, at alle systemer fungerer som de skal, så vandet kan løbe af.

Tak for jeres henvendelser

Gribskov Kommune får løbende henvendelser om vand og klager over manglende vedligeholdelse i både offentlige og private grøfter og drænsystemer.

Vi forventer fortsat mange henvendelser om vand i den kommende tid, og vi gør, hvad vi kan for at afhjælpe problemer.

Samtidigt beder vi om jeres forståelse og tålmodighed i denne våde tid.

Vi ser frem til, at regnmængden aftager og håber på et snarligt, solrigt forår.

Kontakt

Kontakt