Udvalg vil ændre selvtrænerordning for pensionister

Publiceret 23-02-2022

Udvalget Ældre, Social og Sundhed har bedt administrationen regne på, hvordan Gribskov Kommune kan gøre selvtrænerordningen mere fleksibel, så flere kan få gavn af den.

Foto: Jan Juel

Selvtrænerordningen i Gribskov Kommune skal ændres. Det slog Ældre, Social og Sundhed fast på udvalgets møde tirsdag, hvor medlemmerne gav input til administrationen.

Formand for udvalget Helle Lund fortæller, at udvalget gerne ser ordningen bliver ændret, så der er mere fleksibilitet for pensionisterne, der benytter plejecentrenes træningsfaciliteter. Derfor har udvalget nu bedt administrationen komme med forslag til forskellige modeller for en ny selvtrænerordning.

”Det skal være lettere og mere fleksibelt at benytte ordningen. Vi er dog klar over, at der er brug for nogle justeringer i forhold til den gamle selvtrænerordning, der var før coronakrisen. Det er der, fordi behovet for genoptræning er steget, og lokalerne derfor er optaget en større del af tiden,” siger formanden og konstaterer, at udvalget vil gå efter at vælge den model, der kommer flest mulig til gavn.

Også træningsmuligheder lokalt
Næstformand i udvalget Pia Foght vurderer, at en mulig del af en løsning kan være, at der bliver lavet tidsintervaller i træningslokalerne, så der bliver sat fast tid af til alle parter og dermed flere muligheder for selvtræning. Hun tilføjer:

”Det er også værd at lægge mærke til, at flere foreninger de senere år har lavet træningslokaler, som har væsentligt bedre maskiner end plejehjemmene, og derfor bør vi også se nærmere på, om vi kan gøre noget for at styrke seniorernes mulighed for at træne lokalt i foreningernes træningscentre,” siger Pia Foght.

Udvalget skal på et af udvalgets kommende møder tage stilling til de forslag til modeller, administrationen udarbejder.