Carlos har givet naturen en hjælpende hånd

Publiceret 12-02-2022

Carlos Møller-San Pedro fra Ramløse har har som den første fået gennemført et naturpleje-projekt ved hjælp af tilskud fra Gribskov Kommunes pulje til lokale naturprojekter.

Carlos Møller-San Pedro på Bækkegården i Ramløse har fået oprenset sin sø med tilskud fra Gribskov Kommunes pulje til lokale naturprojekter.

Søen var helt tilgroet med tagrør. Efter oprensningen er der mulighed for, at planter som vandaks, gul iris og vandranunkler kan etablere sig, og søen kan blive et godt levested for frøer og insekter som guldsmede.

"Det er vores bedsteforældres kulturlandskab"
Carlos Møller-San Pedro glæder sig til, at der i igen kommer liv i søen, og den lille vandsalamander måske vender tilbage. Han er i det hele taget glad for, at han kan bidrage til at give naturen en hjælpende hånd, for det har den brug for:

"Jeg mener, det er en misforståelse at kalde den danske natur for natur. Det her er vores bedsteforældres kulturlandskab, som vi prøver at genoprette," konstaterer han og glæder sig over, at han har fået en del af Gribskov Kommunes pulje, som i alt 20 lokale projekter har fået støtte til. Det er ikke længere muligt at søge puljen.

Her kan du læse mere om, hvordan Gribskov Kommune styrker biodiversiteten: www.gribskov.dk/vild

 
Den oprensede sø ved Bækkegården: