Kommunens Økonomi 2022: Økonomiudvalget beslutter at udvise tilbageholdenhed i 2022

Publiceret 30-08-2022

Økonomiudvalget valgte på mødet den 29. august at vedtage en række af de forslag, som administrationen havde fremlagt om tilbageholdende tiltag, som midlertidigt kan bremses eller udsættes allerede i 2022.

Som nævnt i Gribskov Kommunes pressemeddelelse den 18. august 2022 har administrationen arbejdet på at bringe en bred vifte af muligheder frem, som kan medvirke til at få enderne i økonomien i 2022 til at mødes og dermed også set på, hvad der kan gøres her og nu.

Baggrunden er, at Økonomiudvalget har bedt administrationen udfærdige og kvalificere de forskellige muligheder for at nedbringe udgiftsniveauet i 2022. Det sker, efter at man på 2. budgetopfølgning før sommerferien blev præsenteret for et forventet merforbrug. Administrationen har siden arbejdet på en yderligere præcisering frem mod budgetopfølgning 3, og i den forbindelse en vifte af modgående foranstaltninger, som er tiltag, der kan nedbringe forbruget i 2022. Det foreløbige resultat af arbejdet med at kvalificere prognosen til årets 3. budgetopfølgning viser, at der uden yderligere ændringer til budgettet samt det vedtagne serviceniveau kan forventes et merforbrug mellem 20 og 25 mio. kr.

Økonomiudvalgets behandling af sagen og forslagene medfører, at Økonomiudvalget er godt på vej i forhold til at dække merforbruget i 2022. Økonomiudvalget følger udviklingen tæt i de kommende budgetopfølgninger for at sikre balance.

Skoler og selvtræning fredes

På økonomiudvalgsmødet den 29. august behandlede Økonomiudvalget således en sag, hvor der var fremlagt en liste over mulige tiltag gældende for indeværende år og kun 2022. Det vil sige, at der er tale om ”her og nu” opbremsninger og ikke varige tiltag.

Økonomiudvalget tiltrådte en række af forslagene. Enkelte forslag valgte man at lade udgå. Økonomiudvalget har f.eks. valgt ikke at fratage skolerne midler, hvorfor forslaget om at fjerne skoleoverførsler og midler fra specialundervisning (SP-området) tages ud. Dertil har man også valgt at bevare selvtrænerordningen.

Den samlede liste kan ses her

Borgmester Bent Hansen udtaler:
”Vi står med en vanskelig men ikke umulig opgave. Vi har som samlet økonomiudvalg udpeget og tiltrådt disse tiltag, og jeg er glad for, at vi kan stå sammen og tage det nødvendige ansvar. Det er klart, at det aldrig er sjovt at skulle reducere og tilpasse, men det er nu engang nødvendigt, når man skal have enderne til at mødes. Vi har i fællesskab fundet frem til, hvilke forslag vi kan leve med, og så har vi bidraget med yderligere tiltag. Det, synes jeg, vidner om, at vi vægter vores fælles ansvar højt”.

De yderligere tiltag, som Økonomiudvalget har vedtaget, og som ikke stod på listen, er:

  • at aflyse byrådsmedlemmernes deltagelse i konferencer mv. i 2022 under forudsætning af, at udgifterne kan refunderes
  • at administrationen arbejder videre med muligheder på anlægsområdet som en del af BO3 - Budgetopfølgningen, tredje kvartal
  • at der som udgangspunkt indføres ansættelsesstop på det administrative område resten af 2022

”Vi er som ansvarligt udvalg helt med på præmissen om at vende hver en sten. Det har vi gjort, og dermed kunne vi også komme med forslag, som lå ud over administrationens oplæg”, siger Bent Hansen og fortsætter:

”Disse beslutninger vedrører 2022, og hele budgetprocessen er en kompleks størrelse, hvor vi ser på både indeværende år og budget for 2023 og frem, og jeg vil i den sammenhæng minde om, at vi holder et offentligt orienteringsmøde om budgetprocessen i aften. Alle er velkomne”.

Inviterer til orienteringsmøde 30. august om næste års budget

Borgmester Bent Hansen og Byrådet ønsker en åben og inddragende proces i forbindelse med beslutningen af næste års budget. Derfor er der fokus på også at invitere Gribskov Kommunes borgere og virksomheder ind i den igangværende budgetproces.

Alle, der har lyst, og gerne vil vide mere om selve budgetprocessen, har således mulighed for at deltage på et orienteringsmøde, som foregår tirsdag d. 30. august kl. 19.30 – 21.00 i Gribskov Kultursal, Østergade 52 i Helsinge.

Du kan også deltage digitalt via dette link, som du kan tilgå, når mødet starter.
Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål. Vi gør opmærksom på, at mødet bliver optaget på video til efterfølgende brug.

For yderligere information

Kontakt

Borgmester: Bent Hansen

email: benha@gribskov.dk

Tlf: 7249 8266