Virtuel temaaften om autismespektrumforstyrrelser

30sep

Er du forældre eller pårørende til et barn eller en ung med autismespektrumforstyrrelser? Og vil du gerne blive klogere på udviklingsforstyrrelser, vejledes af rådgivere eller sparre med andre? Så kom til virtuel temaaften om autismespektrumforstyrrelser.

Autismespektrumforstyrrelse er en tilstand, som påvirker mange områder af et barns udvikling. Barnet kan fx have udfordringer med at kommunikere, aflæse andre mennesker, at knytte venskaber eller føle retfærdighed.

Det er meget forskelligt, hvordan, hvor meget og hvornår et barn påvirkes eller reagerer, ligesom det er forskelligt hvordan familiens vilkår i øvrigt påvirker barnets udvikling. Når man har et barn med autismespektrumforstyrrelse er det derfor vigtigt at forstå barnets udfordringer og hvordan man hjælper det bedst.

Torsdag den 30. september kl. 17.30-19.30 kan forældre og/eller pårørende til børn med autismespektrumforstyrrelse derfor deltage i en virtuel temaaften. Her vil to psykologer og en familierådgiver holde oplæg og besvare spørgsmål om de udfordringer som autismespektrumforstyrrelse kan medføre.

Yderligere information

Temaaftenen foregår via Teams og varer ca. 2 timer inkl. pause.
Det er gratis at deltage og offentligt tilgængeligt for alle forældre/pårørende til børn eller unge med udviklingsforstyrrelser.

Psykolog Maria Wulff holder oplæg og stiller sammen med familiebehandler Christina Otto og PPR-konsulent Camilla Esser viden til rådighed for spørgsmål, sparring og inspiration. 

Vi vil introducere forskellige autismespektrumprofiler og en model til at forstå barnets udfordringer. Vi vil desuden fokusere på, at børn med autismespektrumforstyrrelse ofte også har styrkesider, som børnene kan have glæde af at bruge tid på og som måske endda kan gøre vanskelighederne lettere. 

Deltag i temaaftenen om autismespektrumforstyrrelse torsdag den 30. september kl. 17.30-19.30 via nedenstående link

Klik her for at deltage i temaaftenen  

Har du brug for yderligere information om tilbud se: tilbud til børn med særlige behov eller arrangementer for børn og familier

Vi glæder os meget til at se jer.

Center for Sociale Indsatser og PPR, Center for Dagtilbud og Skoler

Gribskov Kommune