Vejarbejder på Kildevej

Publiceret 15-09-2021

Gribskov Kommune forbedrer fremkommelighed og trafiksikkerhed for trafikanterne på Kildevej gennem en række mindre vejarbejder resten af året. Læs, hvad du skal være opmærksom på her ...

Vejarbejderne på Kildevejen begynder i uge 38. De kommer til at betyde kø og længere rejsetid for de daglige pendlere på strækningen. Trafikken til og fra sommerhusområderne i weekender og efterårsferien vil også blive berørt.

Broarbejde ved Helsingørvej (uge 38-41)

I ugerne 38-41 renoveres broen ved krydset Kildevej/Helsingørvej. Der opsættes mobile signalanlæg i begge ender af den strækning, hvor arbejdet udføres, og trafikken ledes igennem vejarbejdsområdet i ét spor.

Projekterne er besluttet af Udvalget for Udvikling, By og Land i april 2021, og broarbejdet er første del af et større trafiksikkerhedsprojekt med flere mindre ombygninger på Kildevej i løbet af efteråret fra midten af oktober måned frem til jul (ca. 11. oktober til 17. december 2021).


Flere projekter på Kildevej i 2021-2022

• På Hillerødvej op til rundkørslen med Kildevej fra syd i nordgående retning etableres aktiv skiltning med advarsel om kø i kombination med nedskiltning til 60 km/t.
• Ved krydset Kildevej – Skovgårdsvej etableres nye heller og krydsafmærkning ændres.
• Ved krydset Kildevej – Høbjergvej ombygges krydset med heller og etablering af venstresvingsbane.
• Ved krydset Kildevej – Frederiksborgvej ombygges den eksisterende helle og der etableres fuldt stop på Frederiksborgvej.

Arbejderne betyder, at fremkommeligheden på Kildevej resten af året vil være generet af periodevise lukninger og længerevarende vejarbejder.

Kommende projekter på Kildevej i 2022

I 2022 planlægger kommunen større ombygninger af både rundkørslen med Hillerødvej til et firbenet signalreguleret kryds med intelligent trafikstyring, og krydset Askemosevej-Kildevej til en rundkørsel.