Erhvervsevent om infrastruktur og beskæftigelse

Publiceret 10-09-2021

Infrastruktur og beskæftigelse var hovedemnerne, da Gribskov Kommune mandag aften havde indbudt til erhvervsevent på Nordstjerneskolen.

Kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen bød velkommen og glædede sig over igen at kunne samle til møder og dialog - det vil Gribskov gøre mere af fremover.

Sascha Volmer Sørensen appellerede også til, at erhvervslivet fortæller Gribskov, hvad kommunen skal gøre mere af. Erhvervslivet må også meget gerne fortælle, hvor der er udfordringer.


Udvidelse af motorvejen
Dagens hovedemne var infrastrukturen i kommunen. Direktør Niels Tørsløv kunne fortælle om de investeringer, der vil blive igangsat fra henholdsvis statens og kommunens side de kommende år.

Det er en stor statslig aftale, hvor 106 milliarder skal investeres, og man forventer en samfundsmæssig gevinst på 20 milliarder per år. Det kommer også miljøet til gode med en CO2-reduktion på 41.000 tons årligt.

For Gribskovs virksomheder og borgere er det især udvidelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse med opstart i 2022, og senere en række udvidelser på Motorring 3 og Ring 4, der vil kunne lette trafikken.


Ombygning af Hillerød Station og Metrodrift på S-tog
Der er også forbedringer i gang for dem, der benytter kollektiv trafik. Her starter en ombygning af Hillerød Station i 2022. Ombygningen kan give direkte adgang fra lokalbanerne til det kommende supersygehus via ny station ved Favrholm. På den lange bane arbejdes der med hastighedsopgraderinger på flere S-togs strækninger og på sigt metrodrift på alle S tog med flere afgange, for eksempel fra Hillerød hver 7 ½ minut. I dag kører de hver 10 minut.

 
Lokal infrastruktur
Efter en pause på grund af museumsundersøgelser, så er etableringen af den nye vej mellem Græsted og Gilleleje sat i gang. Den forventes færdig i 2023. Da vejen bygges på bar mark, så forventes der ikke at være de store trafikale gener ved dette byggeri.

For at få flere sikre cykelstier, så er der afsat midler til nye stier ved blandt andet Valbyvej Løgelandsvej, Vibelandsvej og langs Valbyvej Laugøvej-Bukkarvej, begge åbner i år. 

Troldebakkerne får deres eget trinbræt, som også vil åbne her i 2021.

Og endelig er der fokus på Kildevej flere væsentlige steder, herunder en ny rundkørsel ved Askemodevej og en ny og bedre krydsløsning ved Hillerødvejen.

Rekrutteringsudfordringer
Leder af virksomhedsindsatsen Helle Thorsson fortalte om de udfordringer, som både mærkes i Gribskov Kommune, men også på landsplan i forhold til at skaffe nok og relevant arbejdskraft.

Som Helle Thorsson sagde: ”der er ingen quickfix’es”, så havde de nok være sat i gang, men vi kan gøre noget sammen”.

Hun fortalte om muligheder på både den korte og lange bane, hvor jobcenteret arbejder målrettet på kompetenceudvikling af de ledige, så de i højere grad kan matche virksomhedernes behov, men også brancheskiftforløb og praktikker.

Tænk ud af boksen
Virksomhederne blev opfordret til at gå nye veje, det kan være ved at dele en fuldtidsstilling op, så man i stedet ansætter 2 eller 3 medarbejdere på nedsat tid.

Brug netværk og ”del” måske en medarbejder, tænk fastholdelse frem for afskedigelse og tænk i substitution. Kan en faglært kok bruge sin tid mere optimalt, mens for eksempel assistenter løser nogle af opgaverne? Måske skal der tænkes mere i at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

På længere sigt
Nogle af løsningerne skal findes i det lange seje træk, som kan starte helt i grundskolen. Her opfordrede Helle Thorsson virksomhederne til at deltage i Fremtidens Arbejdskraft, så de helt unge får øjnene op for andre erhvervsretninger. Virksomhederne skal gøre sig ”mere lækre” sagde Helle Thorsson. Læs mere her om Fremtidens Arbejdskraft

Udover de helt unge, så kan de ældre også have lyst til at skifte branche, og her kan voksenlærlingeordningen komme i spil. Den kan godt bruges mere, end den bliver i dag. Læs mere om voksenlærlingeordningen her 

Se erhvervseventet
Vil du se optagelsen af erhvervseventet, så klik her