Virtuel temaaften om spiseforstyrrelser

27okt

Flere og flere børn og unge udvikler en spiseforstyrrelse. Gribskov Kommune tilbyder en virtuel temaaften om spiseforstyrrelser for forældre og/eller pårørende til børn og unge, der har forstyrrede spisevaner eller anstrengt forhold til mad.

Flere og flere børn og unge udvikler spiseforstyrrelser, og vi ved, at det kan have store konsekvenser for børn og unges sundhed, personlige udvikling, livskvalitet og sociale relationer. Men hvornår er barnet ”bare” kræsen eller ”bare” småtspisende? Hvornår taler vi om forstyrret spisemønster? Og hvornår taler vi om egentlig spiseforstyrrelse? Det kan være svært at vide, om eller hvornår ens barn viser tegn på en spiseforstyrrelse.

Onsdag den 27. oktober kl. 17.30-19.30 inviterer Gribskov Kommune forældre/pårørende derfor til virtuel temaaften om spiseforstyrrelser. Her vil en psykolog og en familiebehandler holde oplæg og besvare spørgsmål om børn, unge og spiseforstyrrelser.

Temaaftenen foregår via Teams og varer ca. 2 timer inkl. pause.
Det er gratis at deltage og offentligt tilgængeligt for alle forældre/pårørende til børn eller unge, der har oplevelser med spiseforstyrrelser.

Oplægget holdes af familiebehandler Mie Gant, der til daglig arbejder som familiebehandler i Gribskov Kommune, samt psykolog Mette Lux, der til daglig arbejder i Gribskov Kommunes pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR).

Temaaftenen vil sætte fokus på spiseforstyrrelser og hvordan det er, at leve i en familie, hvor mad, kost og måske også motion fylder tiltagende mere. Hvornår fylder det så meget, at det er for meget, og hvornår har det en negativ indvirkning på familiens trivsel? Hvilke tegn og mønstre bør man lægge mærke til? Og hvor skal man søge hjælp, hvis man bliver bekymret? Disse spørgsmål og flere til vil temaaftenen forsøge at besvare.

Deltagelse er frivillig og du kan byde ind med spørgsmål eller råd til de andre deltagere eller blot lytte og modtage vejledning. På den måde håber vi at imødekomme de bekymringer, som spiseforstyrrelser kan frembringe hos jer familier og etablere et virtuelt fællesskab og sparringsrum blandt jer, der er berørte.

Deltag i temaaftenen for forældre/pårørende, der har oplevelser, erfaringer eller bekymringer relateret til børn, mad og forstyrrede spisevaner onsdag den 27. oktober kl. 17.30-19.30 via nedenstående link

Klik her for at deltage i temaaftenen

Har du brug for yderligere information om tilbud se: tilbud til børn med særlige behov eller arrangementer for børn og familier.

Vi glæder os meget til at se jer.

Center for Sociale Indsatser og PPR, Center for Dagtilbud og Skoler
Gribskov Kommune