Ny vej mellem Græsted og Gilleleje tager hensyn til lodsejerne

Publiceret 02-03-2021

Byrådet besluttede her til aften at godkende arealerhvervelse i forbindelse med den kommende vej mellem Græsted og Gilleleje. Politikerne godkendte også det reviderede vejprojektet og har dermed lyttet grundigt til lodsejernes bekymringer og ønsker til vejen.

Den kommende nye vej mellem Græsted og Gilleleje er kommet vigtige skridt nærmere en realisering. Her til aften besluttede Byrådet nemlig at godkende erhvervelsen af de nødvendige arealer gennem ekspropriation og ikke mindst at godkende forligstilbuddene for arealerstatningerne.

Byrådet besluttede også her til aften også at godkende det reviderede vejprojekt efter at have vurderet lodsejernes indsigelser og ønsker til projektet.

Formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard siger:

”Vi glæder os meget over, at det ser ud til at være muligt at tilpasse projektet efter de fleste af borgernes ønsker til for eksempel vejens placering og højde i landskabet. Og så betyder det også meget, at et enigt Byråd støtter op om projektet,” siger hun på vegne af udvalget.

Kommunens rådgiver Cowi har arbejdet med at tage særligt hensyn til de nærmeste lodsejere mest muligt inden for projektets økonomiske rammer og ikke mindst muligheden for at sikre en fremtidssikret løsning, så også store mængder regnvand kan løbe af vejen.

Entreprenør i gang i foråret 2022
Næste skridt i processen er et udbud af entreprisen, og første spadestik sker forventeligt i foråret 2022, mens vejen efter planen er færdiganlagt cirka et år senere.

Byrådet besluttede desuden her til aften at bevilge og frigive midler fra anlægsbudget 2021 til etablering af den nye vej. Projektet forventes at koste 111 millioner kroner i alt.

 

Kontakt

Pernille Søndergaard
Formand
Udvikling, By og Land

Kontakt

Dorethe Ungstrup
Centerchef
Center for Teknik og Borgerservice