Kommuneplan 2021-33 klar til høring

Publiceret 02-03-2021

Byrådet godkendte tirsdag aften at sende Forslag til Kommuneplan 2021-33 i offentlig høring. Udvalgsformand fremhæver en styrkelse af mulighederne for at byudvikle, og at der er taget hensyn til ønsker om naturhensyn.

Tirsdag aften godkendte Byrådet at sende Forslag Kommuneplan 2021-23 i offentlig høring.

Formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard fremhæver de styrkede muligheder for at byudvikle rundt om i kommunen:

”Vi udbygger mulighederne for at byudvikle og styrke de lokale fællesskaber - for eksempel i Esbønderup, Ramløse og Gilleleje for bare at nævne et par steder,” siger formanden på vegne af udvalget og glæder sig over udsigterne til at kunne tiltrække endnu flere borgere fremover.

Er kommunens overordnede plan
Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og fastlægger, hvordan kommunens udvikling kan foregå de næste 12 år.

Kommuneplanen omfatter hele kommunen og beskriver Byrådets mål for den fysiske planlægning, som for eksempel hvordan byerne kan vokse, fordelingen af boliger, erhvervsudvikling, overordnet trafikbetjening, naturbeskyttelse, jordbrug og mange andre emner.

Naturen og det grønne skal veje tungere visse steder
Pernille Søndergaard lægger også vægt på, at Udvikling, By og Land under for-høringen og i dialog med borgerne har udpeget tre arealer, hvor hensynet til naturen skal veje tungere end byudvikling:
”Det har vi blandt andet gjort ved Ved Skoven nord for Bymose Hegn i Helsinge. Nogle steder vil vi gerne byudvikle og styrke vores fællesskaber, og andre steder vil vi gerne styrke naturen til gavn for både dyre- og plantelivet. Det efterspørger mange, og det lytter vi naturligvis til. Nu tager vi en ny høringsrunde, så alle har mulighed for at forholde sig til det justerede kommuneplanforslag,” siger udvalgsformanden og konstaterer:

”Jeg glæder mig til, at vi i udvalget får høringssvar retur, før vi endeligt vedtager kommuneplanen.”

Planen bliver sendt i høring senere på ugen. Høringsperioden er 8 uger.

Her finder du høringen

Kontakt

Pernille Søndergaard
Formand
Udvikling, By og Land

Kontakt

Søren Korsholm
Centerchef
Center for Byudvikling og Ejendomme