Dagrenovation i påsken 2021

Publiceret 23-03-2021
Skraldebil på smal vej

Du skal være opmærksom på, at der i uge 13 og 14 kan blive afhentet affald på andre tidspunkter og på andre dage end normalt. Dette skyldes, at det er helligdag torsdag og fredag i uge 13 og mandag i uge 14. Husk derfor og stille din spand frem i god tid. Hvis du har for meget affald, kan du købe ekstra sække på genbrugsstationerne (kun mobil-pay).

Beholdere skal placeres maks. 5 meter fra skel ved fast kørevej og placeres med håndtaget ud mod kørevejen.

Husk også, at det nu er tid til at beskære. Sørg for at beskære rundt om skraldestativ og beholdere. Tjek, om adgangsforholdene er ok på din vej. På mindre veje og i sommerhusområder er det ofte et problem for renovationsbiler at komme frem på grund af manglende beskæring.