Virtuel temadag om autisme II

19maj

Kender du til autismespektrumforstyrrelse?
Gribskov Kommune tilbyder en gratis, virtuel temadag for forældre og/eller pårørende til børn med autismespektrumforstyrrelse.

Onsdag den 19. maj kan forældre og/eller pårørende til børn med autismespektrumforstyrrelse deltage i en virtuel temadag om autismespektrumforstyrrelse. Her vil en PPR-psykolog og en familierådgiver holde oplæg og besvare spørgsmål om de udfordringer som autismespektrumforstyrrelse kan medføre. Det anbefales, at deltagere har været med på temadag I om autismespektrumforstyrrelse og/eller lignende arrangementer og derfor har basalt kendskab til autisme som udviklingsforstyrrelse.

Temadagen er online, offentlig og tilgængelig for forældre og/eller pårørende til børn med autismespektrumforstyrrelse. Deltagelse er frivillig og du kan byde ind med spørgsmål eller råd til de andre deltagere eller blot lytte og modtage vejledning.

På den måde håber vi at imødekomme de udfordringer som autismespektrumforstyrrelse kan frembringe hos jer familier og etablere et virtuelt fællesskab og sparringsrum blandt jer, der er berørte.

Yderligere information
Temadagen foregår via Teams og varer ca. 2 timer inkl. pause.
Det er gratis at deltage og offentligt tilgængeligt for alle forældre/pårørende til børn med autismespektrumforstyrrelse.

Psykolog Maria Wulff og familiekonsulent Christina Otto holder oplæg og stiller deres viden til rådighed for spørgsmål, sparring og inspiration. Maria arbejder i Center for Dagtilbud og Skoler og beskæftiger sig primært med læring og sociale børnefællesskaber. Christina arbejder i Familieindsatsen, der yder støtte og rådgivning til børn, unge og familier.

Temadagen vil gå i detaljer med, hvordan børn og unge med forskellige autismeprofiler møder og forstår verden, samt de konkrete problemer, familier kan opleve i hverdagen omkring barnet/den unge. Mange børn med autisme er afhængige af deres forældre for at tolke og føle sig trygge i verden. Det giver ofte forældrene bekymringer for fremtiden og et konkret behov for at hjælpe barnet til en øget selvstændighed og robusthed uden at gøre dem unødigt stressede, bange eller ulykkelige. Vi kommer ikke til at fortælle jer, hvad I skal gøre, da det jo kun er jer, der kender jeres barn og familie, men vi har en masse gode ideer til tanker og handlinger, der kan hjælpe jer videre.

Deltag i temadagen forforældre/pårørende til børn med autismespektrumforstyrrelse onsdag den 19. maj kl. 14.00-16.00 via nedenstående link

Klik her for at deltage i temdagen om autisme II 

Læs mere om temaarrangementer i Gribskov Kommune