Materiale fra TDC’s orienteringsmøde om antennemast Villingerødvej 75

Publiceret 07-05-2021

TDC holdt den 27. april 2021 digitalt orienteringsmøde om en ansøgt antennemast på Villingerødvej 75. TDC’s præsentation kan ses i nedenstående slides. Når sagen senere lægges op til beslutning i udvalget Udvikling, By og Land, vil præsentationen også kunne ses som bilag til den politiske dagsorden.