Anbefaling til Folketingets beskæftigelsesordførere: Tænk nyt!

Publiceret 19-05-2021

Den landspolitiske aftale om ”Tidlig pension” betyder, at der skal findes væsentlige besparelser på den kommunale beskæftigelsesindsats. Derfor har Gribskovs udvalg for Beskæftigelse og Unge besluttet at sende en række konkrete forslag til forbedring af indsatsen til Folketingets beskæftigelsesordførere.

I den landspolitiske aftale om ”Tidlig Pension” fra oktober 2020 blev det aftalt, at landets jobcentre skal bidrage til finansiering af pensionsordningerne med 1,1 mia. kr.

Finansieringen vil betyde meget væsentlige besparelser på den kommunale beskæftigelsesindsats. Udvalget for Beskæftigelse og Unge har derfor besluttet at skrive til Folketingets beskæftigelsesordførere og opfordrer dem til at tænke nyt. Med brevet følger en række konkrete forslag til forbedring af systemet.  Et af de konkrete forslag er, at man skal afskaffe jobafklaringsforløb og i stedet erstatte dem med fast track til sygedagpengemodtagere i sundhedssystemet, så de kan blive hurtigere afklaret.

”Det vi siger er - kort og godt – at det kan gøres bedre, hvis fokus ændrer sig, så man kommer tættere på mennesket, siger udvalgsformand Mikkel Andersen (A) og fortsætter:

”Det handler om at gøre mødet med kommunen smidigere, så borgeren ikke kommer i klemme og hænger som en jojo i systemet.”

Generelt er der enighed om, at ”Tidlig Pension” som udgangspunkt er en god aftale. Næstformand i udvalget Michael Hemming Nielsen (Ø) siger:

”Der er ingen tvivl om, at der er behov for at tilgodese de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Muligheden for tidlig pension skal være der. Det ligger i aftalen. Nu er det bare vigtigt at sikre, at det også sker på en værdig måde. Den ene hånd skal ikke tage fra den anden. Derfor kommer vi med vores input til det, som vi kan se med fordel kan ændres.”

Der er tale om en bred vifte af forslag, som har fokus på at bringe mennesket i centrum – men som også bl.a. handler om at arbejde for afbureaukratisering. Om det siger medlem af udvalget Jørgen Simonsen (V):

”vi venter med spænding på, hvor man skal finde de 1,1 mia. kr. på beskæftigelsesområdet. Det er min holdning, at der sagtens kan findes noget ved at fokusere på kvalitet i indsatsen frem for kontrol, siger Jørgen Simonsen. Vi er i hvert fald enige om, at det ikke er borgerne, der skal betale prisen.”

Kontakt

Mikkel Andersen
Formand
Beskæftigelse og Unge

Kontakt

Mikael Hemming Nielsen
Næstformand
Beskæftigelse og Unge

Kontakt

Jørgen Simonsen
Medlem
Beskæftigelse og Unge