Kommuneplan 2021-33 endeligt vedtaget

Publiceret 07-06-2021

Byrådet har endeligt vedtaget Kommuneplan 2021-33 efter blandt andet at have gennemlæst og taget stilling til i alt 147 høringssvar. En grundig debat med mange synspunkter mundede ud i, at der er bred politisk enighed om både at sikre byudvikling, erhvervsudvikling og kommunens naturværdier.

Kommuneplan 2021-33 er nu vedtaget. Det skete på Byrådets møde tirsdag aften.

Politikerne har den seneste tid blandt andet taget stilling til de 147 høringssvar, der kom ind i den otte uger lange høringsperiode. Der gik en lang og aktiv debat i Byrådet forud for vedtagelsen af kommuneplanen tirsdag aften.

Formand for Udvikling, By og Land Pernille Søndergaard siger på vegne af udvalget:
”Jeg er virkelig glad for det resultat, vi har opnået i aften. Det er en kommuneplan med meget store perspektiver for Gribskov. Der har været omfattende politisk debat, og der er fundet rigtigt gode løsninger, herunder i Ramløse. Nu kan vi med orden i penalhuset bakke op om de mange udviklere, der gerne vil investere i vores kommune og skabe den vækst, vi ønsker os. Jeg glæder meget mig til at se det ske. Det er en rigtig god aften for Gribskov.”

Sikrer rammer for virksomheder og landbrug
Kommuneplanen er en helhedsorienteret, langsigtet og bæredygtig plan for kommunens udvikling de næste 12 år. Den skal revideres hvert fjerde år. I høringsprocessen har centerafgrænsningen i Gilleleje fyldt væsentligt i den offentlige debat. Det gjorde den også i aftenens debat i Byrådet.

Næstformand i Udvikling, By og Land Bent Hansen tilføjer:

”Det er en omfattende beslutning, der er taget i aften, med rigtig mange emner, der har stor betydning for kommunens udvikling. Med denne kommuneplan har vi fortsat gode udviklingsmuligheder for erhvervslivet i vores erhvervsområder. Også landbruget har mulighed for at udvikle sig med afklarede rammer for de næste mange år. Jeg er glad for, at vi har fået lyttet til borgerne undervejs. Navnlig er der skabt en god løsning med boligudbygningen i Ramløse, der i sin størrelse og udformning rammer det, der ønskes lokalt. Tak til jer der viste engagement og sendte os klare signaler i debatten. Vi have i Venstre gerne set en anden centerafgrænsning i Gilleleje og en ny debat om dette. Til gengæld glæder vi os også over, at vejudlægget syd om Gilleleje nu bliver analyseret grundigt og konkret,” siger Bent Hansen.

Nu med Grønt Danmarkskort
Udvalgets anden næstformand Allan Nielsen lægger bl.a. vægt på, at Byrådet i den kommende planperiode har fået et vigtigt afsæt for naturindsatsen i kommunen.

”Vi har haft en god og grundig dialog. Gillelejes bymidte har navnlig fået stor opmærksomhed. Jeg er rigtig glad for at centerafgrænsningen nu er på plads. Og ikke mindst, at vi har besluttet at kigge på at udvikle området ved Bøgebakken med et klart politisk signal om også at indarbejde 25% almene boliger. Og så er jeg meget stolt af den omfattende beskrivelse af intentionerne med vores kostbare natur. Vi har opdateret kommuneplanen med det, vi kalder ”det grønne danmarkskort”. Det fastlægger blandt andet de naturværdier, vi skal værne om, når vi udvikler kommunen,” siger Allan Nielsen.

Find kommuneplanen på Gribskov Kommunes hjemmeside: https://dagsordener.gribskov.dk/vis/pdf/bilag/6962a007-bb49-446c-b7e7-15f1bf48e1fd/?redirectDirectlyToPdf=false

Kontakt

Pernille Søndergaard
Formand
Udvikling, By og Land

Kontakt

Bent Hansen
Næstformand
Udvikling, By og Land

Kontakt

Allan Nielsen
Formand
Udvikling, By og Land

Kontakt

Søren Korsholm
Centerchef
Center for Byudvikling og Ejendomme