Hegn om Naturnationalpark Gribskov bekymrer udvalg

Publiceret 16-06-2021

Et enigt UBL vedtog i går at sende et høringssvar til Naturstyrelsen om Naturnationalpark Gribskov. Især den foreslåede indhegning vækker bekymring hos udvalget.

Udvalget Udvikling, By og Land skulle tirsdag aften tage stilling til, om det vil sende et høringssvar i forbindelse med oprettelsen af en af Danmarks to første naturnationalparker, nemlig Naturnationalpark Gribskov.

Formålet med naturnationalparken er at bidrage til at styrke naturen og biodiversiteten i Danmark med vild natur. Parken skal understøtte et økosystem med naturlige processer og dynamikker og minimal brug af forvaltningsindgreb. Derfor er planen at udsætte store planteædende pattedyr bag hegn i den 1.300 hektar store naturnationalpark.

Men lige præcis hegnet bekymrer udvalgets medlemmer. Formand Pernille Søndergaard siger:

”Vi er glade for at have mulighed for at kunne afgive høringssvar som et samlet udvalg. Naturværdier fylder meget hos vores borgere. Vi kan tydeligt se det i de over 400 kommentarer, vi har modtaget under kommunens facebookopslag forud for den politiske behandling. Det er super godt med naturnationalparken – men navnlig teknikken med at indhegne området falder ikke i god jord. Det lytter vi til,” siger formanden på vegne af udvalget.

Naturlig balance nødvendig
Næstformand i udvalget Bent Hansen er enig:
”Vi har i Gribskov meget store naturværdier som vi gerne vil værne om. Det er også rigtigt med initiativet om en naturnationalpark. Vi skal have tingene til at arbejde sammen i en god naturlig balance i landskabet. Det gør vi ikke med den foreslåede hegning – jeg er stærkt bekymret for dyrevelfærden, hvis der opsættes hegn,” siger Bent Hansen.

Adgang og håndtering af besøgende
Udvalgets anden næstformand Allan Nielsen kalder naturnationalparken vigtig for Gribskovs borgere og biodiversiteten i det hele taget. Naturnationalparken er en stor gevinst for Gribskov Kommune.

”Det er et fantastisk projekt, der vil tiltrække mange interesserede gæster fra ind- og udland. Vi har en opmærksomhed på, om adgang til området og håndtering af besøgende kan lykkes på en god måde. Det vil vi gerne fortsætte dialogen med Naturstyrelsen om,” siger Allan Nielsen.
Høringsperioden løber fra den 28. april 2021 til den 23. juni 2021.

Kontakt

Pernille Søndergaard
Formand
Udvikling, By og Land

Kontakt

Allan Nielsen
Næstformand
Udvikling, By og Land

Kontakt

Bent Hansen
Næstformand
Udvikling, By og Land

Kontakt

Niels Tørsløv
Direktør
Plan, Teknik og Beskæftigelse