Virtuel rådgivningscafé til forældre

Publiceret 05-02-2021

Gribskov Kommune tilbyder gratis rådgivning til forældre til børn med og uden udviklingsforstyrrelser. Børnene skal være under 12 år. Det er en virtuel café online, og man kan deltage anonymt.

Coronarestriktioner og nedlukning giver store udfordringer for forældre og i familier. Derfor tilbyder vi vidensdeling, rådgivning og sparring i forhold til de problematikker, I oplever under Corona. Det kan fx handle om bekymringer for børnenes trivsel, adfærd og reaktioner under Corona.

Torsdag den 11. februar kan du via nedenstående link deltage i en gratis virtuel rådgivningscafé, hvor en PPR-psykolog stiller sin viden til rådighed, holder oplæg og besvarer spørgsmål om de problematikker og udfordringer Corona medfører.

Rådgivningscaféen er online, offentlig og tilgængelig for alle, der har interesse. Deltagelse er frivillig og kræver ingen særlige forudsætninger; du kan byde ind med spørgsmål eller råd til de andre deltagere eller blot lytte og modtage vejledning.

På den måde håber vi at imødekomme de bekymringer denne tid kan frembringe hos jer familier og etablere et virtuelt fællesskab og sparringsrum.

Praktisk
Rådgivningscafeen foregår via Teams og varer ca. 1 time, hvoraf de første 15 minutter er et oplæg.

Det er gratis at deltage og offentligt tilgængeligt for alle interesserede.

Der kan deltages med navn eller pseudonym og med eller uden video i Teams. Deltagelse kræver ikke identifikation og kan derfor være anonymt efter ønske.


Torsdag den 11. februar tilbydes to forskellige rådgivningscafeer målrettet to forældregrupper:

Forældre til børn uden udviklingsforstyrrelser under 12 år
Den 11.02. kl. 16.00-17.00 via nedenstående link
Klik her for at deltage i mødet

Forældre til børn med udviklingsforstyrrelser under 12 år
Den 11.02. kl. 17.15-18.15 via nedenstående link
Klik her for at deltage i mødet


Yderligere information
Psykolog Maria Wulff vil kort præsentere viden, forskning og erfaring relateret til Corona, og bagefter besvare spørgsmål og give inspiration til at komme igennem denne svære tid. Maria arbejder i Center for skoler og dagtilbud og har sit primære felt inden for læring og sociale børnefællesskaber.

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller vejledning om tilbud, så klik her