GribVand Spildevand og Gribskov Kommune sælger 990 rottefælder

Publiceret 25-02-2021

Gribvand Spildevand A/S og Gribskov Kommune ønsker at sælge 990 intelligente elektroniske rottefælder til bekæmpelse af rotter i kloakken.

Gribvand Spildevand A/S har sammen med Gribskov Kommune og firmaet Anticimex Innovation Center A/S gennemført et udviklingsprojekt om rottebekæmpelse i det offentlige kloaksystem. Projektet er nu afsluttet og Gribvand Spildevand A/S og Gribskov Kommune har truffet beslutning om at sælge 990 ud af i alt 1000 rottefælder anvendt i projektet.

Rottefælderne er udviklet og produceret af Anticimex Innovation Center A/S (tidligere WiseCon) . Der er tale om to forskellige typer: WiseTrap standard med traditionelt blybatteri og udviklingsmodellen SmartPipe med lithiumbatteri.

De 1000 rottefælder har været anvendt i en projektperiode på ca. 2,5 år. De første fælder blev sat i kloakken i januar 2018 og i marts 2019 var alle 1000 fælder blevet placeret i kloakken. I projektperioden er fælderne løbende blevet taget op, serviceret og flyttet til nye bekæmpelsesområder. Firmaet Anticimex har i hele projektperioden varetaget installation, flytning og servicering af fælderne.  

Interesserede købere kan tirsdag-torsdag i uge 7 henvende sig til Louise Kjærulff på tlf. 48 40 41 60 eller e-mail lk@gribvand.dk og i uge 8 til Mie Terslin Kjær på tlf. 72 49 63 37 eller e-mail mtkja@gribskov.dk, med henblik på udlevering af det samlede salgsmateriale som omfatter udkast til købsaftale, liste over samtlige fælder og indgået aftale med Anticimex omkring adgang til WisePlan.  

Gribvand Spildevand A/S og Gribskov Kommune har fastsat en frist for tilbud til mandag d. 1 marts 2021 kl. 12.

Gribvand A/S og Gribskov Kommune har besluttet at forlænge tilbudsfristen til den 5. april 2021, kl. 12.

Forlængelsen af fristen sker med henblik på at sikre en bred konkurrence om salget.”

Da rottefælderne sælges som beset, vil det være muligt at besigtige fælderne inden fristen for tilbud. Se kontaktoplysninger ovenfor.

De 990 rottefælder ønskes som udgangspunkt solgt samlet.

Yderligere oplysninger

Kontakt

Louise Kjærulff
GribVand

Kontakt

Mie Terslin Kjær
Gribskov Kommune